‘Φτυστός’ … ‘spitting image’…


Question by ‘seren2’: Λέμε ‘spitting image’ ή ‘splitting image’;

My reply to ‘seren2’: Προσωπικά χρησιμοποιώ το ‘spitting image’.

Πχ,
  •  Little Timothy is the spitting image of his father.
  • My eldest sister, Jane, is the spitting image of our mum.

Όπως, φαντάζομαι, ήδη γνωρίζεις η φράση ‘spitting image’ σημαίνει ‘φτυστός΄ ή  ‘φτυστή

Θα τα πάρω με τη σειρά. ‘Spit’ σημαίνει ‘φτύνω’.  Στα Ελληνικά λέμε ‘είναι φτυστός ο πατέρας του’ .

Όμως υπάρχουν μερικοί που χρησιμοποιούν τη λέξη ‘splitting’, από το ρήμα ‘split’ (χωρίζω στα δύο κτλ.).

Παράδειγμα: Antony is the ‘splitting’ image of his father.

Αν ψάξεις (πρέπει να είσαι ερασιτέχνης γλωσσολόγος ή επαγγελματίας για να το κάνεις αυτό) θα βρεις ότι το ‘spitting image’ προηγείται χρονικά του ‘splitting image’. Εδώ πρέπει να σου θυμίσω ότι και οι Γάλλοι έχουν μια παρόμοια φράση:  ‘C’est son pere tout crache’ (‘He is his father’s spit and image’). Όπως φυσικά και το δικό μας ‘φτυστός’.

 

About Nick Papadodimas

Independent E-Learning English Professional, Author & Community Blogger
This entry was posted in πωςλέγεται and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s