‘Φτυστός’ … ‘spitting image’…


Question by ‘seren2’: Λέμε ‘spitting image’ ή ‘splitting image’;

My reply to ‘seren2’: Προσωπικά χρησιμοποιώ το ‘spitting image’.

Πχ,
  •  Little Timothy is the spitting image of his father.
  • My eldest sister, Jane, is the spitting image of our mum.

Όπως, φαντάζομαι, ήδη γνωρίζεις η φράση ‘spitting image’ σημαίνει ‘φτυστός΄ ή  ‘φτυστή

Θα τα πάρω με τη σειρά. ‘Spit’ σημαίνει ‘φτύνω’.  Στα Ελληνικά λέμε ‘είναι φτυστός ο πατέρας του’ .

Όμως υπάρχουν μερικοί που χρησιμοποιούν τη λέξη ‘splitting’, από το ρήμα ‘split’ (χωρίζω στα δύο κτλ.).

Παράδειγμα: Antony is the ‘splitting’ image of his father.

Αν ψάξεις (πρέπει να είσαι ερασιτέχνης γλωσσολόγος ή επαγγελματίας για να το κάνεις αυτό) θα βρεις ότι το ‘spitting image’ προηγείται χρονικά του ‘splitting image’. Εδώ πρέπει να σου θυμίσω ότι και οι Γάλλοι έχουν μια παρόμοια φράση:  ‘C’est son pere tout crache’ (‘He is his father’s spit and image’). Όπως φυσικά και το δικό μας ‘φτυστός’.

 

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in πωςλέγεται and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s