Στις μέρες μας…


Question by ‘ramo22’ : Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ‘στις μέρες μας’ και ‘στις μέρες μου’;

My reply to ‘ramo22’: ‘Στις μέρες μας(μου)…’ είναι μία φράση που χρησιμοποιούμε πολύ συχνά. Τι εννοούμε όμως;

Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα: ‘στις μέρες μας’ (τώρα)

  • Nowadays, young women in Greece are far more educated than their mothers and/or grandmothers.
  • Nowadays, a growing number of young people look upon social media as the only way to socialize (electronically).
Days Have Gone By

Days Have Gone By 

  • Nowadays, in big cities, more and more people become homeless.

‘Στις μέρες μου…’ (τότε) είναι επίσης κάτι που συνηθίζουμε να λέμε όταν αναφερόμαστε ξεκάθαρα στο παρελθόν (ιδιαίτερα, όταν συνομιλούμε με κάποιον νεώτερο).

Παραδείγματα:

In my day, a lot of people used to wear velvet trousers!

In my day, mobile phones were unheard of.

Επίσης:

‘Στις μέρες μας…’ (όταν εννοούμε τώρα): These days…
‘Στις μέρες μας…’ (όταν εννοούμε στο παρελθόν): Those days…
‘Τούτες (αυτές) τις μέρες…’ (όταν εννοούμε το παρόν): These days…
‘Τότε…’ (όταν εννοούμε το παρελθόν): Those days…

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in πωςλέγεται and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s