Future


Στην Αγγλική γλώσσα, όταν αναφερόμαστε στο ‘μέλλον’ , η πρώτη συνήθως λέξη που έρχεται στο μυαλό είναι το μόριο  ‘will’ (θα). Μετά ακολουθεί και ο ‘χρόνος’ /τύπος Future Simple (απλός ενεστώτας).

To ‘will’ είναι ένα ‘βοηθητικό ρήμα’/helping verb. (will ή shall – should – would)

Σημείωση 1η : Άλλα βοηθητικά ρήματα είναι: has, have, had / do, does, did / be, being, been / is, am, are, was, were / can, could / may, might, must

Σημείωση 2η : Το βοηθητικό ρήμα ‘ will’ δεν αναφέρεται πάντα στον ΄μέλλον΄! Επομένως μη το χρησιμοποιείτε ‘αβασάνιστα’ χωρίς να γνωρίζετε όλες τις χρήσεις του.

Σημείωση 3η : Key Words:

 • next week – soon
 • in three days – later
 • in the future – this evening
 • at the weekend

Σημείωση 4η : Η Αγγλική γλώσσα δεν έχει έναν ‘καθαρόαιμο’ μελλοντικό χρόνο. Πρέπει πάντα να ‘προσθέτουμε’ κάποια άλλη λέξη πριν από το βασικό /base ρήμα. Στην Ελληνική λέμε: ‘θα λύσω’ – Ο τύπος του ‘λύνω’ ‘εγινε (στον μέλλοντα) ‘λύσω’. Αυτό δεν υπάρχει στην Αγγλική. Το ρήμα παραμένει το ίδιο. Επομένως πρέπει πάντα να βρίσκουμε άλλες λέξεις (τύπους) για να το μετατρέψουμε σε ‘μέλλοντα’. Και αυτό φυσικά είναι μάλλον δύσκολο για πολλούς από εμάς (αλλά και για τους Αγγλόφωνους, αρκετά συχνά).

Λογικά, κάποιοι θα ρωτήσουν: ‘Να βάζω ‘will’ όταν αναφέρομαι σε πράξεις που θα συμβούν στο μέλλον;’

Θα απαντούσα ‘Ναι, αν πανικοβληθείτε!’ και ‘Όχι, αν μείνετε ψύχραιμοι!’

Πολλοί σίγουρα προβληματίζονται κάποια στιγμή σχετικά με τη σωστή χρήση κι άλλων τύπων όπως :

 • going to
 • shall
 • future continuous
 • present simple κτλ.

Παρ’όλα αυτά, σε γενικές γραμμές, οι περισσότεροι από εμάς τελικά καταλήγουν πάλι στο ‘will’ (που είναι μία από τις  (περίπου) 275.000 χιλ. λέξεις που διαθέτει η Αγγλική γλώσσα).

Γιατί; Γιατί το ‘will’ είναι μια τόσο ‘δημοφιλής’ λέξη; Μια γρήγορη απάντηση είναι ότι όταν πιεζόμαστε χρονικά ή όταν δε γνωρίζουμε λεπτομέρειες, καταφεύγουμε στο ‘will‘ (είναι εύκολη, μικρή και πλήρως αναγνωρίσημη λέξη) και εκεί τελειώνουν όλα! Όμως ο Future Simple, στην ουσία το ‘will’ δεν τελειώνει εκεί – εκεί αρχίζει!

Μερικά πράγματα που πρέπει να θυμάστε πριν χρησιμοποιήσετε το ‘will’!

Future Simple (will + bare infinitive) / Απλός Ενεστώτας

Χρησιμοποιείται:

Όταν αποφασίζουμε για κάτι, τη στιγμή που το σκεφτόμαστε – spontaneous decision (δηλ.χωρίς προηγούμενη σκέψη, ‘ασχεδίαστα’). – Εδώ αν και χρησιμοποιύμε  ‘will’ δεν αναφερόμαστε στο ΄μέλλον’ – αναφερόμαστε στο ‘παρόν’!

A: There’s somebody at the door.

B: I’ll (will) answer it.

A: Can somebody help me move this ladder?

B: I’ll (will) give you a hand.

A: I’m too tired to walk to the centre.

B: I’ll (will) give you a lift.

 1. Για προβλέψεις (predictions)
 •  Look at those clouds! It will tip down in a minute!
 • One day, my little brother will become an excellent racing driver!
 • By next month I will have spent all my wages.
 1. Υποσχέσεις (promises):
 • Dad will buy you a nice birthday present.
 • If you clean your room, I’ll let you watch your favourite programme.
 • If you tidy your room I’ll take you shopping.
 1. Απειλές (threats):
 • Don’t come any nearer or I’ll shoot you!
 • If you don’t stop talking, I’ll ask you to leave.
 • I’ll tell your mother if you don’t go to bed now!
Let's Put the Future Behind Us

Let’s Put the Future Behind Us

 1. Προειδοποιήσεις (warnings):
 • If you touch the naked wire, you will be electrocuted!
 • If you jump on your bed you will break it.
 • If you don’t eat your vegetables you won’t leave the table.
 1. Όταν ζητούμε από κάποιον να κάνει κάτι για μας ή σε παρακλήσεις, εντολές, προσκλήσειςπροσφορές:
 • Will you open the window for me, please?
 • Will you sit down and listen carefully?
 • Will you have another coffee?
 • Don’t worry. I’ll help you.
 • If you want, I’ll do the ironing for you.
 • Will you be still!
 • You’ll look after my cat while I’m away, won’t you?
 1. Μετά από λογικά συμπεράσματα.
 •      If the weather is nice tomorrow it means there will be lots of people down the beach.
 •      If Mary misses work again, she will be fired.
 •      You’ll have done your homework already, I suppose.

Μετά από μια γενική αλήθεια.

 •    Plants and people will not survive without water.
 1. Για κάτι συγεκριμένο που ισχύει (σε ειδική περίπτωση).
 •      The new cinema will seat 500 people.
 •      My front door won’t open. The lock is stuck shut!
 1. Για κάτι που κάνει κάποιος και μάλλον με ενοχλεί.
 •       My mum will go on for hours telling me to tidy my bedroom.
 •       The people upstairs will play rock music all day long.
 1. Για κάτι / κάποιον που μας αρέσει.
 •        Call them what you will, they are still nice people.

12.  Όταν δείχνουμε απροθυμία. (πάντα αρνητικά)

 •        She won’t do it until he says ‘please’.

13.  Με το ‘shall’ όταν προσφερόμαστε για κάτι.

 •      Shall I make you a cup of tea?

14.   Με το ‘shall’ όταν προτείνουμε κάτι.

 •      Shall we visit uncle John?

15.   Με το you για εντολές.

 •      You will follow my instructions very carefully.
 1. Μετά από:
 •  I hope – I hope my sister will cook for tonight. I need a rest!
 •  I think – I think I will come with you to the cinema.
 •  I’m sure – I’m sure you will have fun!
 •  I bet – I bet you find the truth in the end.
 •  Probably – She will probably tell you to stay at home.
 •  Definitely – They will definitely release a new album.

Να ρίξετε μια ματιά σ’αυτές τις ασκήσεις. Θα σας βοηθήσουν.

 1. Stay there, I__‘ ll open___(open) the door.
  2. Maybe we __will stay__(stay) in and watch television tonight.
  3. I don’t think I __ ‘ll buy__(buy) that motorbike.
  4. __Will __ you __shut __ (shut) that door, please. There is a draught.
  5. If you behave yourselves, I __will take ___(take) you to the cinema.
  6. If you go near that cake, I __will be __(be) very angry.
  7. I bet you __will lose __(lose) this game.
  8. Wait a minute. I __will carry ___(carry) those boxes.
  9. One day I __will become___(become) a millionaire.
  10. In the future, people __will live ___(live) to be 200 years old.

 Τώρα πάμε στις υπόλοιπες κατασκευές.

 Present continuous +time word (έχει κοντινή μελλοντική σημασία)

 •  Mary is driving to Salonica next week. (σχεδιασμένη πράξη για το κοντινό μέλλον)
 • Unfortunately, Mary won’t be here tonight. She is visiting her grandparents tomorrow.
 • I’m meeting Susan later tonight. (το έχω ήδη κανονίσει)

 17.  Future Continuous (Μέλλοντας Διαρκείας)

Στην ελληνική λέμε:

Τέτοια ώρα, τον επόμενο μήνα θα είμαι στην παραλία και θα μαυρίζω.

Στην Αγγλική λέμε:

This time next month I will be lying on the beach, obtaining (getting) a beautiful tan.

Χρησιμοποιούμε το Μέλλοντα Διαρκείας για να δείξουμε ότι μία πράξη θα εξελίσεται στο μέλλον σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή.

Τη Κυριακή το βράδυ και ώρα 10.00 θα παρακολουθώ ποδόσφαιρο.

At ten o’clock Sunday night, I will be watching football.

Nα θυμάστε:

Όταν λέμε:

 • τέτοια ώρα
 • τέτοια στιγμή
 • τέτοια μέρα

θα κάνουμε κάτι στο μέλλον,  το οποίο θα διαρκεί σε χρόνο, δηλαδή:

 • θα τρέχω
 • θα κολυμπώ
 • θα είμαι ξαπλωμένος
 • θα διαβάζω
 • θα χορεύω

και όχι:

 • θα τρέξω
 • θα κολυμπήσω
 • θα ξαπλώσω
 • θα διαβάσω
 • θα χορέψω

τότε ο future continuous είναι ο χρόνος που θέλουμε.

Παράδειγμα:

 • Τέτοια ώρα την επόμενη Παρασκευή θα χορεύουμε στο πάρτυ.

This time next Friday we will be dancing at the party.

 • Τέτοια μέρα του χρόνου θα μένουμε στο νέο εξοχικό μας.

This day next year we will be living in our new country home.

18.   By and the Perfect Tenses

By and the Perfect Tenses     (Η σχέση της λέξης  by και των Perfect χρόνων)

Όταν έχουμε τη λέξη BY το κύριο ρήμα πρέπει να είναι σε κάποιο Perfect χρόνο:

Past Perfect, Present Perfect or Future Perfect σύμφωνα με το νόημα.

e.g.

 • I hope that I shall have finished my homework by 6 o’clock tomorrow night because I want to go to the cinema. ( μέλλοντας τετελεσμένος)

Στη φράση:

‘ Μέχρι την άλλη Παρασκευή θα σου έχω επιστρέψει τα χρήματα που σου χρωστώ.’

ή  λέξη μέχρι στην αγγλική είναι: by

Άρα:

By next Friday I will have returned the money I owe you.

19.  Present Simple

Χρησιμοποιούμε τον Present Simple όταν αναφερόμαστε σε προγράμματα, αναχωρήσεις και αφίξεις πλοίων, αεροπλάνων κτλ.

 • The train leaves in an hour.

20.  Going to

Για σχέδια και προθέσεις στο μέλλον. (όχι και τόσο κοντινά)

Mary is going to take up French.

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Nick's Grammar and tagged , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Future

 1. Μαρίνα Μαρκουλή says:

  Κ.Παπαδόδημα,
  Το will ΔΕΝ χρησιμοποιείται για πρόβλεψη όταν έχουμε χειροπιαστά στοιχεία, αλλά όταν είναι προσωπική άποψη (πχ. We’ll do better next time) oπότε και συχνά εισάγεται με ρήματα όπως I think, I believe κλπ. Όταν υπάρχουν στοιχεία για να γίνει μια πρόβλεψη, χρησιμοποιούμε το going to. Συνεπώς, το πρώτο σας παράδειγμα όπου έχετε βάλει “Look at those clouds!” θα έπρεπε να ακολουθείται από going to πρόβλεψη και όχι από will πρόβλεψη. Αυτό εξάλλου είναι ένα από τα συνηθέστερα λάθη όταν μεταφράζει κάποιος από τα ελληνικά, οπότε έρχεται αυτό το θα/will και μας τα χαλάει.
  Σας εύχομαι καλή συνέχεια.
  Μαρίνα Μαρκουλή.

  • Καλησπέρα! Συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντησή μου, είναι ανεξήγητο πως δεν είδα το σχόλιό σας!
   Θα ήθελα να πω ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε το ‘will’ όταν κάτι είναι αναπόφευκτο. Αυτή τη στιγμή δεν έχω καλή πρόσβαση στο διαδίκτυο αλλά σε περίπτωση που διαβάσετε και απαντήσετε, θα φροντίσω να βρεθώ κοντά σε αξιόπιστη σύνδεση!
   Ευχαριστώ για την επικοινωνία

 2. nadiadra75 says:

  Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Το σάιτ σας είναι φανταστικό κ αρκετά κατατοπιστικό.πολυ αναλυτική γραμματική παρόλο που δεν καταλάβαινα ποτέ να χρησιμοποιήσω απλό και πότε μέλλοντα διαρκειας . ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s