‘’μπροστά στα μάτια σου’’ ή ‘’κάτω απ’τη μύτη σου’’;


Και οι Έλληνες και οι Αγγλοσάξονες λένε περίπου τα ίδια…οι Άγγλοι δίνουν περισσότερη έμφαση στη…μύτη!!

Μερικά παραδείγματα:

•I searched the room for my pen. It was on the table right under my nose!

Bloody nose 1

Bloody nose 1

•You think you’ve mislaid your key…they’re sitting there under your nose!
•Having thought I lost my glasses…there they were under my nose!

  • His eyesight is so bad that he wouldn’t be able to see what he is looking for even if it was under his nose!
Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in πωςλέγεται and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s