‘’μπροστά στα μάτια σου’’ ή ‘’κάτω απ’τη μύτη σου’’;


Και οι Έλληνες και οι Αγγλοσάξονες λένε περίπου τα ίδια…οι Άγγλοι δίνουν περισσότερη έμφαση στη…μύτη!!

Μερικά παραδείγματα:

•I searched the room for my pen. It was on the table right under my nose!

Bloody nose 1

Bloody nose 1

•You think you’ve mislaid your key…they’re sitting there under your nose!
•Having thought I lost my glasses…there they were under my nose!

  • His eyesight is so bad that he wouldn’t be able to see what he is looking for even if it was under his nose!
Advertisements

About Nick Papadodimas

Independent E-Learning English Professional, Author & Community Blogger
This entry was posted in πωςλέγεται and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s