‘τα …έχω’!!Question by ‘loner’: Πως λέμε ‘’βγαίνω με κάποιον’;

My reply to ‘loner’: Υπάρχουν αρκετές εκφράσεις. Αναφέρω μερικές. ΄Μία ή δύο είναι παλαιές.

 courting

  • I introduced Tom to Jennifer and they are now courting.
  • I met a girl at work and we are now courting.

going out

  • I talked to a girl while having coffee and now we are going out.

stepping out (παλαιά φράση)

  • I made a date with a girl at work. We are now stepping out.

seeing someone

  • A boy asked me for a date but I told him that I am already seeing someone.

going steady

  • Having had a number of dates now we are going steady.

have a boyfriend/girlfriend

  • He asked to go out with him and I told him I had already got a boygriend.

walking out (παλαιά φράση)

  • I’m walking out with a boy I met at the gym.

dating

  • Pete and Mary have been dating for quite a while now. Nice couple!

Τελειώνω με τη γνωστή φράση απ’το facebook ‘’to be in a relationship’.

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in πωςλέγεται and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s