ο κούκος … αηδόνι!!Question by ‘’alexia’’: Πως λέμε ‘’κόστισε ο κούκος αηδόνι’’;

My reply to ‘’alexia’’: Στην ουσία με ρωτάς πως λέμε ότι κάτι μας κόστισε τόσο πολύ και φυσικά ξοδέψαμε πάρα πολλά χρήματα.

Υπάρχουν πολλές εκφράσεις, άλλες formal άλλες informal, αλλά έχω ένα-δύο που τις χρησιμοποιώ τακτικά.

cost a pretty penny                                


Παραδείγματα:

No-cost

No-cost 

That book is expensive. It must have cost you a pretty penny!

  • Are you sure you can afford this gift? It costs a pretty penny!
  • Nice T-shirt! It must have cost you a pretty penny!

an arm and a leg

Παραδείγματα:
  • I‘ve always liked Volvo cars but they cost an arm and a leg!
  • Last year I went on a tour of Africa. It cost me an arm and a leg!
  • Go careful with your money. Eating out may cost you an arm and a leg!

Συνηθισμένες εκφράσεις:

  • It costs a lot of money
  • It is very expensive
  • It is too dear (dear σημαίνει ΚΑΙ ακριβό!)

etc.

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in πωςλέγεται and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s