”συμπεθέρια” κλπ!


Question by ‘’stamatina’’: ‘’Μπορείτε να μου πείτε πως λέμε τους <<συμπέθερους>>;

My reply to ‘’stamatina’’: Κάπου στο blog έχω γράψει αναλυτικά για συγγένειες κλπ. Αλλά δεν πειράζει , θα σε βοηθήσω κι από εδώ.

Όλα ξεκινούν από ‘’τα πεθερικά’’ δηλαδή στα Αγγλικά ‘’the in-laws’’.

Μερικά γρήγορα παραδείγματα:

  •  My in-laws are nice people. Τα πεθερικά μου είναι καλοί άνθρωποι.
  •  Maria’s in-laws, from her first marriage, were very difficult to get on with because nothing was good enough for them. Τα πεθερικά της Μαρίας από τον πρώτο γάμο της ήταν ‘δύσκολα άτομα’. Δεν τους ικανοποιούσε τίποτα.

Πάμε τώρα στον ‘’πεθερό’’ και στην ‘πεθερά’.

  • Dimitris’s wife refuses to live with her mother-in-law. Η σύζυγος του Δημήτρη αρνείται να συγκατοικήσει με την πεθερά της.
  • Stefania still talks to her former father-in-law.Η Στεφανία μιλά και σήμερα με τον πρώην πεθερό της.

Image result for in-lawsΚαι τώρα μια γενική πρόταση:

  •  In the past (ελπίζω!), in Greece, it was normal for the bridegroom’s parents (δηλαδή τους ‘in-laws’/πεθερικά) to expect a dowry (προίκα) from the parents of the bride (νύφη) which had been negotiated before the wedding (γάμος/το μυστήριο ενώ marriage/ είναι ο θεσμός του γάμου) and to be received on the wedding day by the groom (γαμπρό).   
Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s