Δευτέρα Παρουσία!!


Question by ‘’dai_eve’’:  Πως λέμε ‘’Πες μου το Πάτερ Ημών; Και κάτι ακόμα,  ‘πως λέμε ‘Δευτέρα Παρουσία’;» Είμαι φοιτήτρια Θεολογίας.

My reply to ‘’dai_eve’’: Θα ξεκινήσω με εμπειρίες δικές μου… ΄στην Αγγλία, στα σχολεία (αμφιβάλλω αν το κάνουν σε όλα τώρα …λόγω πολιτισμικότητας…) οι μαθητές στην ‘πρωινή συγκέντρωση’ ή ‘προσευχή’ (όπως λέμε στην  Ελλάδα) ή morning assembly/όπως λέγεται στην Αγγλία …..λένε ή έλεγαν την προσευχή δηλαδή το ‘Πάτερ Ημών’.  Ακριβώς ό,τι κάνουμε κι εμείς εδώ!

Επανέρχομαι στην ερώτησή σου.. Πες μου το ΄Πάτερ Ημών’ στην Αγγλική είναι ‘Say the ‘Lord’s Prayer’. Επομένως αν θέλουμε να πούμε ‘Γνωρίζω το Πάτερ Ημών’ ..λέμε ‘I know the ‘Lord’s Prayer’.

Our Father in heaven,

hallowed be Your name.

Your kingdom come,

Your will be done,

on earth as it is in heaven.

Give us this day our daily bread,

and forgive us our debts,

as we also have forgiven our debtors.

And lead us not into temptation,

but deliver us from evil.

For Yours is the kingdom, the power and the glory forevermore.

Amen.

Image result for the second coming

  • Τώρα στη Δευτέρα Παρουσία..η Δευτέρα Παρουσία είναι ‘The Second Coming’ ή ‘Second Advent’. Όπως, σίγουρα, γνωρίζεις Δευτέρα Παρουσία σημαίνει τον ερχομό του Ιησού Χριστού για δεύτερη φορά στους ανθρώπους…ίσως για να τους κρίνει.. (The Great Day of Judgement).

Παραθέτω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ‘ειρωνικού’ περιεχομένου σχετικά με τη ‘Δευτέρα Παρουσία’… .

  • Some mothers in Greece treat their sons as the Second Coming (Δευτέρα Παρουσία) which, as time goes on, has become a national joke!

 

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in πωςλέγεται, Posting and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s