για να…


Ένα εξαιρετικά απλό TIP για τις εκθέσεις σας…Τι να προσέξετε πιο πολύ!

  1. ίδιο υποκείμενο
  • in order to / so as to / to  (για να … ίδιο υποκείμενο) (για παρόν ή μέλλον)

Πχ. Θα βγω έξω για να φάω.  (ποιος .. βγει; εγώ – ποιος .. φάει; εγώ..άρα ίδιο υποκείμενο )

  • I’m going out in order to eat.

Πχ. Η Μαίρη έκανε ντους για να πάει για ύπνο. (ποια ..έκανε; η Μαίρη – ποια ..πάει; Η Μαίρη (άρα .. ίδιο υποκείμενο)

  • Mary had a shower so as to go to bed.

Πχ. Ο ταχυδρόμος ήρθε σπίτι για να μας δώσει ένα γράμμα. (ποιος.. ήρθε; ο ταχυδρόμος – ποιος ..δώσει; ο ταχυδρόμος  (άρα .. ίδιο υποκείμενο)

  • The postman came home to deliver a letter.
  1. διαφορετικό υποκείμενο
  • so that +can .. will .. may ( για να … διαφορετικό υποκείμενο ) (για παρόν)

Πχ. Ο Κώστας πληρώνει τον οδηγό ταξί για να τον πηγαίνει στη δουλειά. (ποιος .. πληρώνει; Ο Κώστας – ποιος οδηγεί; ο οδηγός ταξί .. άρα .. διαφορετικό υποκείμενο)

  • so that + could .. would .. might (για να … διαφορετικό υποκείμενο) (για παρελθόν)

Πχ. Η Ελένη πήγε τα παπούτσια της για να της βάλουν νέα τακούνια. (ποια .. πήγε; Η Ελένη – ποιος .. βάλει; όχι η Ελένη, φυσικά, άλλος ..  δηλαδή ο μάστορας .. άρα .. διαφορετικό υποκείμενο)

  • Eleni took her shoes to the shop so that they (ο μάστορας, δηλαδή) could put new heels on.
Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Nick's Grammar, Posting and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s