για να…


Ένα εξαιρετικά απλό TIP για τις εκθέσεις σας…Τι να προσέξετε πιο πολύ!

  1. ίδιο υποκείμενο
  • in order to / so as to / to  (για να … ίδιο υποκείμενο) (για παρόν ή μέλλον)

Πχ. Θα βγω έξω για να φάω.  (ποιος .. βγει; εγώ – ποιος .. φάει; εγώ..άρα ίδιο υποκείμενο )

  • I’m going out in order to eat.

Πχ. Η Μαίρη έκανε ντους για να πάει για ύπνο. (ποια ..έκανε; η Μαίρη – ποια ..πάει; Η Μαίρη (άρα .. ίδιο υποκείμενο)

  • Mary had a shower so as to go to bed.

Πχ. Ο ταχυδρόμος ήρθε σπίτι για να μας δώσει ένα γράμμα. (ποιος.. ήρθε; ο ταχυδρόμος – ποιος ..δώσει; ο ταχυδρόμος  (άρα .. ίδιο υποκείμενο)

  • The postman came home to deliver a letter.
  1. διαφορετικό υποκείμενο
  • so that +can .. will .. may ( για να … διαφορετικό υποκείμενο ) (για παρόν)

Πχ. Ο Κώστας πληρώνει τον οδηγό ταξί για να τον πηγαίνει στη δουλειά. (ποιος .. πληρώνει; Ο Κώστας – ποιος οδηγεί; ο οδηγός ταξί .. άρα .. διαφορετικό υποκείμενο)

  • so that + could .. would .. might (για να … διαφορετικό υποκείμενο) (για παρελθόν)

Πχ. Η Ελένη πήγε τα παπούτσια της για να της βάλουν νέα τακούνια. (ποια .. πήγε; Η Ελένη – ποιος .. βάλει; όχι η Ελένη, φυσικά, άλλος ..  δηλαδή ο μάστορας .. άρα .. διαφορετικό υποκείμενο)

  • Eleni took her shoes to the shop so that they (ο μάστορας, δηλαδή) could put new heels on.

About Nick Papadodimas

Independent E-Learning English Professional, Author & Community Blogger
This entry was posted in Nick's Grammar, Posting and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s