Οι εξετάσεις πιστοποίησης  Dec. 2017 είναι κοντά και The Subjunctive μάς …βασανίζει!!

Πολλοί φίλοι του blog θέλουν να μάθουν τι είναι το subjunctive (υποτακτική έγκλιση). Υποθέτω ότι η έγκλιση αυτή παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες. Θα εξηγήσω μερικά σημεία όσο πιο απλά μπορώ. Ξεκινώ λοιπόν.

Ερώτηση:

‘Γιατί έχουμε σε μια πρόταση ένα ρήμα στο τρίτο ενικό πρόσωπο χωρίς s ;’  

Παραδείγματα

  • I advise (that) Thomas do his homework over the weekend.
  • I demand (that) this man leave my office right now.
  • I recommend (that) Mary see a doctor immediately.

Απάντηση:

Το subjunctive είναι μία ειδική κατασκευή του simple present,  χρησιμοποιούμενη κυρίως από Αμερικανούς. Ομιλείται και γράφεται από ανθρώπους με αρκετά καλή εκπαίδευση. Στην Αγγλία περισσότερο ομιλείται παρά γράφεται. Θα έλεγα ότι είναι formal κατασκευή. Εδώ και πολλά χρόνια οι θεωρητικοί της Αγγλικής γραμματικής πίστευαν και πιστεύουν ότι κάποια ημέρα το subjunctive θα εξαφανιστεί. Όμως υπάρχει ακόμα και ‘βασανίζει’, κυρίως, εκείνους που εξετάζονται σε Αμερικανικές εξετάσεις.  Αυτό που συγκεντρώνει την προσοχή μας είναι ότι στο τρίτο πρόσωπο δεν βάζουμε –s ! Στη (νέα) ελληνική γλώσσα οι εγκλίσεις είναι τρεις (για να μη ξεχνιόμαστε!):

  • Οριστική:

Η μητέρα μου τηγανίζει πατάτες. My mum is frying chips.

  • Υποτακτική:

Ο γιατρός είπε να πίνουμε πολύ νερό. The doctor told us to drink a lot of water.

  • Προστακτική:

Πάτα καλά στα πόδια σου. Try to keep steady on your feet.

Για περισσότερα..click: abcnick.com

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Posting. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s