for a song…


Όταν κάποιος ευρίσκεται σε σκληρές οικονομικά συνθήκες (τι σας θυμίζει αυτό;) και αντιμετωπίζει την προοπτική να πουλήσει φτηνά κάποιο οικογενειακό κειμήλιο, ένα ακίνητο κτλ. τότε μπορούμε να πούμε ότι:

‘θα το πουλήσει για ένα κομμάτι ψωμί’!

Όταν κάποιος άλλος που ευρίσκεται σε πολύ πιο καλή οικονομικά κατάσταση θελήσει να το αγοράσει τότε λέμε:

΄θα το αγοράσει μπιρ παρά’ (όχι μπιτ!) (για ένα κομμάτι ψωμί…σε ελεύθερη μετάφραση)

Salamina Coast, Greece

Salamina Coast, Greece 

Στην Αγγλική τι λέμε;

Παραδείγματα:

 • In Greece, right now, you can buy a flat or a country house for a song!
 • Land on the island of Salamina, near Piraeus, was going for a song four decades ago.
 • People in need sell their belongings for a song.
Posted in πωςλέγεται | Tagged , , | Leave a comment

worth while or worthwhile…?


Question by ‘alas90’:   ‘πότε γράφουμε worth while και πότε worthwhile’;

My reply to ‘alas90’:   Συνήθως η λέξη υπάρχει ως worth while (δύο λέξεις).

Παραδείγματα:

 • Visiting the New Acropolis Museum was worth while. We thoroughly enjoyed it. (worth while: άξιζε το κόπο)
 • Although I had to get up early for work, watching Pulp Fiction last night was worth while.
 • I sometimes wonder whether my life has been worth while so far!

  English: View of the Parthenon hall at the Acr...

  English: View of the Parthenon hall at the Acropolis Museum… worthwhile visiting!

Πάμε τώρα στο worthwhile (σύνθετο επίθετο). Θα σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα όπου το worth while θα έχει το ενωτικό σημείο μεταξύ των δύο λέξεων.

 • The climbers reached the top of Mount Olympus at midday. They had a wonderful view of the area. It was a worth-while effort. 
 • These are worth-while instructions to look at before you start charging your mobile phone.

Εδώ βέβαια υπάρχει και η φράση ‘to be worth’ (αξίζει…τον κόπο, τον μπελά, τα χρήματα) η οποία  έχει τη δυναμική ενός σύνθετου μεταβατικού ρήματος οπότε, φυσικά, χρειαζόμαστε ένα αντικείμενο.

Παράδειγμα:

My sister bought an old porcelain vase at the Sunday market. It is well worth the money.

It isn’t worth going to the cinema. There is nothing interesting on.

Περισσότερα παραδείγματα:

 • Which is more worthwhile, reading the book or watching its film version?
 • Is collecting mobile phones a worth -while hobby?
Posted in πωςλέγεται | Tagged , , , | Leave a comment

It’s time….. Είναι ώρα να…..


Ωρα να φύγουμε !! (ποιος όμως να φύγει;)

Καλό είναι να αναφερόμαστε στο πρόσωπο που θα φύγει. Δηλαδή αν πρόκειται να φύγει η Μαρία, τότε πρέπει να πούμε:

 • It’s time Maria left ή It’s time for Maria to leave.

Αν πρόκειται να φύγει ο πατέρας λέμε:

 • It’s time our Dad left  ή It’s time for our Dad to leave.

Αν πρόκειται να φύγουν μόνο δύο από εμάς, τότε λέμε:

 • It’s time two of us left ή It’s time for two of us to leave.

Αν πρόκειται να φύγει η Μαρία και ο Μάκης, τότε λέμε:

 • It’s time Maria and Makis left ή It’s time for Maria and Makis to leave.

Περισσότερα παραδείγματα:

 • Είναι ώρα να φας. – It’s time you ate.
 • Είναι καιρός να παντρευτείς. – It’s time you got married.
 • Είναι καιρός να βάψουμε το σπίτι. – It’s time we painted the house or (we had the house painted).

Επομένως, όταν είμαστε έτοιμοι να πούμε: Είναι ώρα (καιρός) να …….. πρέπει να θυμηθούμε το: it’s time + simple past

 

Posted in πωςλέγεται | Leave a comment

Πονάω…παντού …!!


To the Pain

To the Pain

Cramp (κράμπα): I was running and suddenly I got cramp in the calf of my leg.

Colic (κολικός): When my son was a baby he suffered with colic.

Crick (νευροκαβαλίκεμα): When I woke up in the morning I had a crick in my neck and it was painful to move my head.

Cramps (κράμπες): Many young women have cramps during the first days of their period.

Bellyache (πονόκοιλος) : Bellyache is a pain in your lower abdomen.

Eye strain (καταπόνηση των ματιών): If you read for many hours you may get eyes train.

Dead leg (μουδιασμένο πόδι): I fell asleep in the chair and woke up with a dead leg.

Earache (ωταλγία, πόνος στα αυτιά): Mary had earache caused by an ear infection which was very painful.

Migraine (ημικρανία): Migraines give you very bad headaches.

Period pains: see cramps

Tennis elbow (πόνος στον αγκώνα όταν κάποιος παίζει τεννις): Some professional tennis players suffer from tennis elbow which is a dull pain around the elbow area.

Pins and needles (μούδιασμα): Holding a phone for a long period of time can give you pins and needles.

Sciatica (ισχιαλγία): Sciatica is a pain resulting from a trapped nerve which runs from the lower back down the leg.

Growing pains (πόνοι προερχόμενοι από γρήγορη ανάπτυξη): Many children going through puberty suffer from growing pains because their bodies grow at such a fast rate.

Sting (τσίμπημα): A bee sting can be very painful.

Stitch βελονιά (πόνος): Sometimes when out jogging you can get a sudden sharp pain in your side which is called a stitch.

Stomach ache (στομαχόπονος): If you eat very spicy food it can cause stomach ache.

Writer’s cramp (πόνος στο χέρι (κράμπα) από ακατάπαυστο γράψιμο): When writing my thesis by hand for university I suffered from writer’s cramp in my right hand.

Toothache (πονόδοντος): I had a cavity in my tooth which caused me chronic toothache.

Electric shock (ηλεκτρική εκκένωση): If you touch a bare electrical wire you are very likely to get an electric shock.

Lumbago (λουμπάγκο): Lumbago can be very painful causing great pain in your lower back.

Posted in πωςλέγεται | Tagged , , , , | Leave a comment

For – Since


For – Since

Στην ελληνική λέμε:

Παίζω μπάλα κάθε Σάββατο απόγευμα. (ελληνικός και αγγλικός ενεστώς)

Όμως

Παίζω μπάλα επί μία ώρα (ή εδώ και μία ώρα ή για μία ώρα) .

είναι κάτι, εντελώς, διαφορετικό, αν και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποιούμε το play/παίζω!

Να προσέξετε το ρήμα παίζω πως αποδίδεται στην αγγλική (σ’αυτήν την περίπτωση).

Μερικές παρατηρήσεις εδώ!

Ο ελληνικός ενεστώς είναι ο αγγλικός παρακείμενος!

Ποτέ play!! Πάντα have played / have been playing

I have played (have been playing) football for an hour.

Να προσέξετε τη λέξη for χαρακτηρίζει διάρκεια.

πχ.

for three days – for the whole summer

for six weeks – for eight hours

for a month – for days and days

Τώρα το ίδιο παράδειγμα με άλλη χρονική αναφορά.

Παίζω μπάλα από το 2007.

I have played (have been playing) football since 2007.

I have been doing my homework since lunch time.

Να προσέξετε εδώ ότι ο χρόνος παραμένει ο ίδιος αλλά αλλάζει, φυσικά, η λέξη since που δείχνει από πότε άρχισε η πράξη.

Περισσότερα παραδείγματα:

since September

since I was little

since Monday

since school

Περισσότερα παραδείγματα σε προτάσεις:

Mary has played hopscotch for half an hour.

Mary has played hopscotch since half past five.

ή

Mary has been playing hopscotch for half an hour.

Mary has been playing hopscotch since half past five.

hopscotch=κουτσό (παιδικό παιχνίδι)

Exercise.

Put in FOR or SINCE

1. We have been fishing ____for____ two hours.

2. I have been working in this office _____for____ a month.

3. They have been living in France ____since_____ 1945.

4. He has been in prison ____for____ a year.

5. I have known that ____for____ a long time.

Posted in Nick's Grammar | Tagged , , , | Leave a comment

Οι εξετάσεις πιστοποίησης  Dec. 2017 είναι κοντά και The Subjunctive μάς …βασανίζει!!

Πολλοί φίλοι του blog θέλουν να μάθουν τι είναι το subjunctive (υποτακτική έγκλιση). Υποθέτω ότι η έγκλιση αυτή παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες. Θα εξηγήσω μερικά σημεία όσο πιο απλά μπορώ. Ξεκινώ λοιπόν.

Ερώτηση:

‘Γιατί έχουμε σε μια πρόταση ένα ρήμα στο τρίτο ενικό πρόσωπο χωρίς s ;’  

Παραδείγματα

 • I advise (that) Thomas do his homework over the weekend.
 • I demand (that) this man leave my office right now.
 • I recommend (that) Mary see a doctor immediately.

Απάντηση:

Το subjunctive είναι μία ειδική κατασκευή του simple present,  χρησιμοποιούμενη κυρίως από Αμερικανούς. Ομιλείται και γράφεται από ανθρώπους με αρκετά καλή εκπαίδευση. Στην Αγγλία περισσότερο ομιλείται παρά γράφεται. Θα έλεγα ότι είναι formal κατασκευή. Εδώ και πολλά χρόνια οι θεωρητικοί της Αγγλικής γραμματικής πίστευαν και πιστεύουν ότι κάποια ημέρα το subjunctive θα εξαφανιστεί. Όμως υπάρχει ακόμα και ‘βασανίζει’, κυρίως, εκείνους που εξετάζονται σε Αμερικανικές εξετάσεις.  Αυτό που συγκεντρώνει την προσοχή μας είναι ότι στο τρίτο πρόσωπο δεν βάζουμε –s ! Στη (νέα) ελληνική γλώσσα οι εγκλίσεις είναι τρεις (για να μη ξεχνιόμαστε!):

 • Οριστική:

Η μητέρα μου τηγανίζει πατάτες. My mum is frying chips.

 • Υποτακτική:

Ο γιατρός είπε να πίνουμε πολύ νερό. The doctor told us to drink a lot of water.

 • Προστακτική:

Πάτα καλά στα πόδια σου. Try to keep steady on your feet.

Για περισσότερα..click: abcnick.com

Advertisements
Posted in Posting | Leave a comment

Μπατζανάκης!


Question by ‘arianna’: ‘Ποια είναι η αντίστοιχη Αγγλική λέξη για <<μπατζανάκης>>;

My reply to ‘arianna’: Δυστυχώς δε νομίζω ότι υπάρχει κάποια σχετική λέξη. Αλλά και η λέξη ‘μπατζανάκης’ δεν είναι Ελληνική. Είναι τουρκική (bacanak). Ίσως θα μπορούσε κάποιος να πει: the husband of Jane’s sister αν υποθέσουμε ότι η Jane έχει μια παντρεμένη αδερφή και αναφερόμαστε στο σύζυγό της.

Λυπάμαι αλλά δεν έχουμε κάποια κωδικοποιημένη λέξη για το ‘μπατζανάκης’. Παρέλειψα να σου πω ότι στην Ελληνική υπάρχει η λέξη ΄σύγαμπρος’ που είναι η ίδια με το ‘μπατζανάκης’.

Έχουμε όμως άλλες λέξεις που έχουν σχέση με τις συγγένειες σε μια οικογένεια.

πατέρας father
μητέρα mother
κόρη daughter
γυιος son
αδερφός brother
αδερφή sister
παππούς grandfather
γιαγιά grandmother
παππούς + γιαγιά grandparents
εγγονός grandson
εγγονή granddaughter
θείος uncle
θεία aunt
ξάδερφος cousin+name
ξάδερφη cousin+name
ανηψιός nephew
ανηψιά niece
γαμπρός son-in-law
νύφη daughter-in-law
πεθερός father-in-law
πεθερά mother-in-law
βιολογική μητέρα birth mother
κουνιάδος brother-in-law
κουνιάδα sister-in-law
πρώην σύζυγος ex-husband/wife
βαφτιστήρι godchild
νονός godfather
νονά godmother
ετεροθαλής αδερφός step brother
δίδυμοι twins
πεθερικά in-laws
συγγενής relative
αδερφός ή αδερφή sibling
θετό παιδί step child
θετή οικογένεια step family
παρένθετη μητέρα surrogate mother
θετοί γονείς foster parents
Γενικές αναφορές:

Τα πεθερικά μου / my in-laws….
Ο ξάδερφός μου (Γιάννης) / my cousin John (η λέξη cousin δε δείχνει αν είναι άνδρας ή γυναίκα επομένως πρέπει να αναφέρουμε και το όνομα) …
Η γιαγιά και ο παππούς από την πλευρα της μητέρας μου / my maternal grandparents …
Η γιαγιά και ο παππούς από την πλευρά του πατέρα μου / my paternal grandparents …
Η εγγονή μου (η Καίτη) / my grandchild Kate ή my granddaughter Kate …
Η προ-γιαγιά μου και ο προ-παππούς μου / my great-grandmother and my great-grandfather (grandparents)…
Ο πρώτος (δεύτερος, τρίτος) μου εξάδερφος / My first (second, third) cousin…
Τα εγγόνια μου / my grand-children…
Οι πρόγονοί μου / my ancestors…
Οι απόγονοί μου/ my descendants…

Posted in Posting | Leave a comment

για να…


Ένα εξαιρετικά απλό TIP για τις εκθέσεις σας…Τι να προσέξετε πιο πολύ!

 1. ίδιο υποκείμενο
 • in order to / so as to / to  (για να … ίδιο υποκείμενο) (για παρόν ή μέλλον)

Πχ. Θα βγω έξω για να φάω.  (ποιος .. βγει; εγώ – ποιος .. φάει; εγώ..άρα ίδιο υποκείμενο )

 • I’m going out in order to eat.

Πχ. Η Μαίρη έκανε ντους για να πάει για ύπνο. (ποια ..έκανε; η Μαίρη – ποια ..πάει; Η Μαίρη (άρα .. ίδιο υποκείμενο)

 • Mary had a shower so as to go to bed.

Πχ. Ο ταχυδρόμος ήρθε σπίτι για να μας δώσει ένα γράμμα. (ποιος.. ήρθε; ο ταχυδρόμος – ποιος ..δώσει; ο ταχυδρόμος  (άρα .. ίδιο υποκείμενο)

 • The postman came home to deliver a letter.
 1. διαφορετικό υποκείμενο
 • so that +can .. will .. may ( για να … διαφορετικό υποκείμενο ) (για παρόν)

Πχ. Ο Κώστας πληρώνει τον οδηγό ταξί για να τον πηγαίνει στη δουλειά. (ποιος .. πληρώνει; Ο Κώστας – ποιος οδηγεί; ο οδηγός ταξί .. άρα .. διαφορετικό υποκείμενο)

 • so that + could .. would .. might (για να … διαφορετικό υποκείμενο) (για παρελθόν)

Πχ. Η Ελένη πήγε τα παπούτσια της για να της βάλουν νέα τακούνια. (ποια .. πήγε; Η Ελένη – ποιος .. βάλει; όχι η Ελένη, φυσικά, άλλος ..  δηλαδή ο μάστορας .. άρα .. διαφορετικό υποκείμενο)

 • Eleni took her shoes to the shop so that they (ο μάστορας, δηλαδή) could put new heels on.
Posted in Nick's Grammar, Posting | Tagged , , | Leave a comment

Come near me…


Συνήθης ερώτηση: Να αποφεύγω να λέω .. near to..;

He came and sat near to me.
She took the stool and put it near to her.
Η απάντησή μου:
He came and sat near (to) me.
She took the stool and put it near (to) her.
Δεν είναι λάθος αλλά σπάνια χρησιμοποιείται πια.
Η πρόθεση to ταιριάζει περισσότερο με το : .. close to ..
She put her hands close to the heater.
Mary stood close to me and looked in my eyes.come

Επίσης
Δε λέμε:
She went to a near coffee bar for a drink.
Λέμε:
She went to a nearby coffee bar for a drink.

Posted in Posting | Leave a comment

Go…


Το ρήμα to go … και μερικά προβληματάκια!
Πολλοί λένε:
Yesterday I went in Athens. (Η πρόθεση in δείχνει ακινησία(rest), δεν είναι σωστή)
Tonight my sister is going at the theatre. Η πρόθεση at δείχνει μια γενική περιοχή (general vicinity), δεν είναι σωστή)
Ένα παράδειγμα με την πρόθεση in (ακινησία):
The train is waiting in the station.
Όταν λέμε go εννοούμε, συνήθως, ότι ‘πηγαίνω προς κάπου’ δηλαδή κάποια περιοχή, κάποιο προορισμό. Επομένως, χρειαζόμαστε μια πρόθεση που να δείχνει κίνηση. Αυτή η πρόθεση είναι: to
• Mary went to the cinema last night.
• The plane flew to Crete.
• The boys go to school on foot. (εδώ θα μπορούσαμε επίσης να πούμε: The boys walk to school.’)
Όμως υπάρχουν και περιπτώσεις με τις προθέσεις from, out of και into οι οποίες δείχνουν κι αυτές κίνηση προς κάπου όπως:
A boy suddenly ran into the room. (μπήκε στο δωμάτιο)
The angry teacher sent the boy out of the room. (εκτός αίθουσας)
Millions of tourists come to Greece from all over the world. (προς την Ελλάδα από όλο τον κόσμο)
Φυσικά υπάρχουν κι άλλες πλευρές του ρήματος go. Να τις κοιτάξετε σε καλά λεξικά.

Posted in Posting | Leave a comment

Προτιμήσεις / Preferences – Τι λέμε όταν δείχνουμε την προτίμηση μας για κάποιον, κάτι κτλ.

rather than

• I would prefer going to Europe rather than going to America.
• Eleni would prefer having a registry office wedding (γάμος στο δημαρχείο) rather than having a white wedding (γάμος στην εκκλησία).
• I would prefer dancing rather than sitting around all night watching others have fun.
• Catherine would prefer wearing clothes that complement her skin tone rather than following fashion trends and seasons.
• Margarita would prefer wearing casual clothes rather than wearing smart clothes.

prefer

( ποτέ δε λέμε ‘ I prefer sleeping than working …. Λέμε ‘I prefer sleeping to working’… και λέμε, επίσης, I prefer to sleep than work)

• I prefer beer to vodka.
• My mate, Tom, prefers cycling to walking.
• I prefer Anna to Mary.
• A growing number of young Greeks prefer rakomelo (raki + honey) to ouzo.
• Ancient Greeks preferred their wine diluted with water.

Μερικά παραδείγματα με ρήματα όπως: αγαπώ, μισώ, μ’αρέσει κτλ.

 • I hate to see people hitting animals. (πιο συνηθισμένος τύπος)
 • I hate to see people to hit animals.
 • I love swimming and jogging all year round. (πιο συνηθισμένος τύπος)
 • I love to swim and jog all year round.
 • I would prefer not to tell you who I am. (όχι ‘telling’)

would as soon

“Tina: Would you like to play tennis tonight?
Sofia: “I’d just as soon go swimming – it’s too hot today!”

would sooner

I would sooner you came out with me tonight.

Posted in Nick's Grammar, Posting | Leave a comment

They make me…με αναγκάζουν..


Question by ‘lamarti’: Πως λέμε ‘’με ανάγκασε’’; Πως να χρησιμοποιήσω το ρήμα ‘allow’ που σημαίνει ‘επιτρέπω’; Να πω ‘’δε μου επέτρεψε’;

My reply to ‘lamarti’:  Ναι, να πεις ‘δε μου επέτρεψε’’. Θα ήθελα, όμως΄,  περισσότερες πληροφορίες για την πρόταση που θέλεις να κατασκευάσεις … υπάρχουν κι άλλα ρήματα εκτός από το ‘allow’.

Μερικά απλά παραδείγματα:

allow

 • Dad doesn’t allow me (δε μου επιτρέπει) to stay out later than 10.30 on Saturday nights. He says I’m too young for that.

Η ίδια πρόταση στην παθητική φωνή.

 • I’m not allowed (δε μου επιτρέπεται) to stay out late on Saturday night. By 10.30 I must be indoors. My dad says I’m still too young.
 • Greek women weren’t allowed to vote (δεv τους επιτρεπόταν να ψηφίσουν) before 1952.
 • Certain religions do not allow women to become priests. (Μερικές θρησκείες δεν επιτρέπουν στις γυναίκες να χειροτονηθούν).

make

 • My mum makes me wash (με αναγκάζει να πλένω τα πιάτα) the dishes every day.
 • My dad makes me stay in while my brother is allowed to go out with his friends. (ο πατέρας μου με αναγκάζει να μένω μέσα ενώ ο αδελφός μου βγαίνει…)
 • When I was at school I was made to ‘learn by heart’ (με ανάγκαζαν να αποστηθίζω) 5 French words every day.
 • All my friends are made to do (αναγκάζονται να κάνουν) their homework before they watch TV or play games.rain

let

 • Jones doesn’t let (δεν επιτρέπει) her pupils shout out in class.
 • My dad never lets my eldest sister go away on holiday with her boyfriend.
 • Mum will let me stay up late this weekend.
 • My friends in Greece never let me pay the bill in a tavern.

Μερικές σημειώσεις:

 • Με το allow βάζουμε to…They don’t allow me to play…
 • Με το make δε βάζουμε to…They make me do my homework…
 • Με το let δε βάζουμε to…They don’t let me go…
Posted in πωςλέγεται | Tagged , , , | Leave a comment

Δευτέρα Παρουσία!!


Question by ‘’dai_eve’’:  Πως λέμε ‘’Πες μου το Πάτερ Ημών; Και κάτι ακόμα,  ‘πως λέμε ‘Δευτέρα Παρουσία’;» Είμαι φοιτήτρια Θεολογίας.

My reply to ‘’dai_eve’’: Θα ξεκινήσω με εμπειρίες δικές μου… ΄στην Αγγλία, στα σχολεία (αμφιβάλλω αν το κάνουν σε όλα τώρα …λόγω πολιτισμικότητας…) οι μαθητές στην ‘πρωινή συγκέντρωση’ ή ‘προσευχή’ (όπως λέμε στην  Ελλάδα) ή morning assembly/όπως λέγεται στην Αγγλία …..λένε ή έλεγαν την προσευχή δηλαδή το ‘Πάτερ Ημών’.  Ακριβώς ό,τι κάνουμε κι εμείς εδώ!

Επανέρχομαι στην ερώτησή σου.. Πες μου το ΄Πάτερ Ημών’ στην Αγγλική είναι ‘Say the ‘Lord’s Prayer’. Επομένως αν θέλουμε να πούμε ‘Γνωρίζω το Πάτερ Ημών’ ..λέμε ‘I know the ‘Lord’s Prayer’.

Our Father in heaven,

hallowed be Your name.

Your kingdom come,

Your will be done,

on earth as it is in heaven.

Give us this day our daily bread,

and forgive us our debts,

as we also have forgiven our debtors.

And lead us not into temptation,

but deliver us from evil.

For Yours is the kingdom, the power and the glory forevermore.

Amen.

Image result for the second coming

 • Τώρα στη Δευτέρα Παρουσία..η Δευτέρα Παρουσία είναι ‘The Second Coming’ ή ‘Second Advent’. Όπως, σίγουρα, γνωρίζεις Δευτέρα Παρουσία σημαίνει τον ερχομό του Ιησού Χριστού για δεύτερη φορά στους ανθρώπους…ίσως για να τους κρίνει.. (The Great Day of Judgement).

Παραθέτω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ‘ειρωνικού’ περιεχομένου σχετικά με τη ‘Δευτέρα Παρουσία’… .

 • Some mothers in Greece treat their sons as the Second Coming (Δευτέρα Παρουσία) which, as time goes on, has become a national joke!

 

Posted in πωςλέγεται, Posting | Tagged , , , , | Leave a comment

since….από τότε που….


Question by ‘’mariza’’: Πότε λέμε ”it has been” και πότε ”it is”;
My reply to ‘’mariza’’: Δε μου εξηγείς ακριβώς τι θέλεις! Υπολογίζω ότι εννοείς <<it has been ….since…>>  ή <<it is….since…>>. Αν έχω μαντέψει σωστά τότε οπωσδήποτε χρειάζεσαι τη λέξη since για να σχηματίσεις προτάσεις. Η κατασκευή αυτή είναι αρκετά απλή…χρησιμοποιείς τον Present perfect (it has been) + την πρόθεση/σύνδεσμο/επίρρημα since + κύρια πρόταση ή τον ίδιο τύπο με το it is κτλ.

Στα Ελληνικά λέμε “έχω να σε δω πολύ καιρό” ή έχω να σε δω από προχτές’ ή  ‘δε σ’έχω δει τρεις βδομάδες’….

Στα Αγγλικά είναι (κυρίως): it has been=πιο τυπικό / it is = πιο καθημερινό.

Παράδειγμα:

 • It has been a week since we met last.
 • It’s two years since I saw you last.

It seems so long since I saw you last. (το since εδώ είναι σύνδεσμος που εισάγει μια δευτερεύουσα πρόταση)
I haven’t spoken to him since 20th September. (εδώ το since είναι πρόθεση και συνοδεύεται από ημερομηνία)
It’s been (it has been) two weeks since she texted me last. I haven’t heard anything from her…I don’t know what to think. (εδώ έχουμε τον κλασσικό τύπο .. it’s been + time + since +simple past ή present perfect).
It’s (it is) three days since we spoke on the phone. Not a word since then! (το ίδιο κι εδώ)
It’s years since I visited my home town.
It’s been quite a while since I spoke to my ex-girlfriend.

Image result for since then
• I haven’t got to worry about transport since (αφού) my brother has a car and gives me a lift to work every day.

Επίσης να θυμάσαι το since + ing … αν προετοιμάζεσαι για εξετάσεις … θα εντυπωσιάσεις τους εξεταστές!

 • Since buying my winter boots, I have walked all over town several times.
Posted in πωςλέγεται | Tagged , , , , | Leave a comment

”συμπεθέρια” κλπ!


Question by ‘’stamatina’’: ‘’Μπορείτε να μου πείτε πως λέμε τους <<συμπέθερους>>;

My reply to ‘’stamatina’’: Κάπου στο blog έχω γράψει αναλυτικά για συγγένειες κλπ. Αλλά δεν πειράζει , θα σε βοηθήσω κι από εδώ.

Όλα ξεκινούν από ‘’τα πεθερικά’’ δηλαδή στα Αγγλικά ‘’the in-laws’’.

Μερικά γρήγορα παραδείγματα:

 •  My in-laws are nice people. Τα πεθερικά μου είναι καλοί άνθρωποι.
 •  Maria’s in-laws, from her first marriage, were very difficult to get on with because nothing was good enough for them. Τα πεθερικά της Μαρίας από τον πρώτο γάμο της ήταν ‘δύσκολα άτομα’. Δεν τους ικανοποιούσε τίποτα.

Πάμε τώρα στον ‘’πεθερό’’ και στην ‘πεθερά’.

 • Dimitris’s wife refuses to live with her mother-in-law. Η σύζυγος του Δημήτρη αρνείται να συγκατοικήσει με την πεθερά της.
 • Stefania still talks to her former father-in-law.Η Στεφανία μιλά και σήμερα με τον πρώην πεθερό της.

Image result for in-lawsΚαι τώρα μια γενική πρόταση:

 •  In the past (ελπίζω!), in Greece, it was normal for the bridegroom’s parents (δηλαδή τους ‘in-laws’/πεθερικά) to expect a dowry (προίκα) from the parents of the bride (νύφη) which had been negotiated before the wedding (γάμος/το μυστήριο ενώ marriage/ είναι ο θεσμός του γάμου) and to be received on the wedding day by the groom (γαμπρό).   
Posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) | Leave a comment