for a song…


Όταν κάποιος ευρίσκεται σε σκληρές οικονομικά συνθήκες (τι σας θυμίζει αυτό;) και αντιμετωπίζει την προοπτική να πουλήσει φτηνά κάποιο οικογενειακό κειμήλιο, ένα ακίνητο κτλ. τότε μπορούμε να πούμε ότι:

‘θα το πουλήσει για ένα κομμάτι ψωμί’!

Όταν κάποιος άλλος που ευρίσκεται σε πολύ πιο καλή οικονομικά κατάσταση θελήσει να το αγοράσει τότε λέμε:

΄θα το αγοράσει μπιρ παρά’ (όχι μπιτ!) (για ένα κομμάτι ψωμί…σε ελεύθερη μετάφραση)

Salamina Coast, Greece

Salamina Coast, Greece 

Στην Αγγλική τι λέμε;

Παραδείγματα:

 • In Greece, right now, you can buy a flat or a country house for a song!
 • Land on the island of Salamina, near Piraeus, was going for a song four decades ago.
 • People in need sell their belongings for a song.
Posted in πωςλέγεται | Tagged , , | Leave a comment

worth while or worthwhile…?


Question by ‘alas90’:   ‘πότε γράφουμε worth while και πότε worthwhile’;

My reply to ‘alas90’:   Συνήθως η λέξη υπάρχει ως worth while (δύο λέξεις).

Παραδείγματα:

 • Visiting the New Acropolis Museum was worth while. We thoroughly enjoyed it. (worth while: άξιζε το κόπο)
 • Although I had to get up early for work, watching Pulp Fiction last night was worth while.
 • I sometimes wonder whether my life has been worth while so far!

  English: View of the Parthenon hall at the Acr...

  English: View of the Parthenon hall at the Acropolis Museum… worthwhile visiting!

Πάμε τώρα στο worthwhile (σύνθετο επίθετο). Θα σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα όπου το worth while θα έχει το ενωτικό σημείο μεταξύ των δύο λέξεων.

 • The climbers reached the top of Mount Olympus at midday. They had a wonderful view of the area. It was a worth-while effort. 
 • These are worth-while instructions to look at before you start charging your mobile phone.

Εδώ βέβαια υπάρχει και η φράση ‘to be worth’ (αξίζει…τον κόπο, τον μπελά, τα χρήματα) η οποία  έχει τη δυναμική ενός σύνθετου μεταβατικού ρήματος οπότε, φυσικά, χρειαζόμαστε ένα αντικείμενο.

Παράδειγμα:

My sister bought an old porcelain vase at the Sunday market. It is well worth the money.

It isn’t worth going to the cinema. There is nothing interesting on.

Περισσότερα παραδείγματα:

 • Which is more worthwhile, reading the book or watching its film version?
 • Is collecting mobile phones a worth -while hobby?
Posted in πωςλέγεται | Tagged , , , | Leave a comment

It’s time….. Είναι ώρα να…..


Ωρα να φύγουμε !! (ποιος όμως να φύγει;)

Καλό είναι να αναφερόμαστε στο πρόσωπο που θα φύγει. Δηλαδή αν πρόκειται να φύγει η Μαρία, τότε πρέπει να πούμε:

 • It’s time Maria left ή It’s time for Maria to leave.

Αν πρόκειται να φύγει ο πατέρας λέμε:

 • It’s time our Dad left  ή It’s time for our Dad to leave.

Αν πρόκειται να φύγουν μόνο δύο από εμάς, τότε λέμε:

 • It’s time two of us left ή It’s time for two of us to leave.

Αν πρόκειται να φύγει η Μαρία και ο Μάκης, τότε λέμε:

 • It’s time Maria and Makis left ή It’s time for Maria and Makis to leave.

Περισσότερα παραδείγματα:

 • Είναι ώρα να φας. – It’s time you ate.
 • Είναι καιρός να παντρευτείς. – It’s time you got married.
 • Είναι καιρός να βάψουμε το σπίτι. – It’s time we painted the house or (we had the house painted).

Επομένως, όταν είμαστε έτοιμοι να πούμε: Είναι ώρα (καιρός) να …….. πρέπει να θυμηθούμε το: it’s time + simple past

 

Posted in πωςλέγεται | Leave a comment

Πονάω…παντού …!!


To the Pain

To the Pain

Cramp (κράμπα): I was running and suddenly I got cramp in the calf of my leg.

Colic (κολικός): When my son was a baby he suffered with colic.

Crick (νευροκαβαλίκεμα): When I woke up in the morning I had a crick in my neck and it was painful to move my head.

Cramps (κράμπες): Many young women have cramps during the first days of their period.

Bellyache (πονόκοιλος) : Bellyache is a pain in your lower abdomen.

Eye strain (καταπόνηση των ματιών): If you read for many hours you may get eyes train.

Dead leg (μουδιασμένο πόδι): I fell asleep in the chair and woke up with a dead leg.

Earache (ωταλγία, πόνος στα αυτιά): Mary had earache caused by an ear infection which was very painful.

Migraine (ημικρανία): Migraines give you very bad headaches.

Period pains: see cramps

Tennis elbow (πόνος στον αγκώνα όταν κάποιος παίζει τεννις): Some professional tennis players suffer from tennis elbow which is a dull pain around the elbow area.

Pins and needles (μούδιασμα): Holding a phone for a long period of time can give you pins and needles.

Sciatica (ισχιαλγία): Sciatica is a pain resulting from a trapped nerve which runs from the lower back down the leg.

Growing pains (πόνοι προερχόμενοι από γρήγορη ανάπτυξη): Many children going through puberty suffer from growing pains because their bodies grow at such a fast rate.

Sting (τσίμπημα): A bee sting can be very painful.

Stitch βελονιά (πόνος): Sometimes when out jogging you can get a sudden sharp pain in your side which is called a stitch.

Stomach ache (στομαχόπονος): If you eat very spicy food it can cause stomach ache.

Writer’s cramp (πόνος στο χέρι (κράμπα) από ακατάπαυστο γράψιμο): When writing my thesis by hand for university I suffered from writer’s cramp in my right hand.

Toothache (πονόδοντος): I had a cavity in my tooth which caused me chronic toothache.

Electric shock (ηλεκτρική εκκένωση): If you touch a bare electrical wire you are very likely to get an electric shock.

Lumbago (λουμπάγκο): Lumbago can be very painful causing great pain in your lower back.

Posted in πωςλέγεται | Tagged , , , , | Leave a comment

For – Since


For – Since

Στην ελληνική λέμε:

Παίζω μπάλα κάθε Σάββατο απόγευμα. (ελληνικός και αγγλικός ενεστώς)

Όμως

Παίζω μπάλα επί μία ώρα (ή εδώ και μία ώρα ή για μία ώρα) .

είναι κάτι, εντελώς, διαφορετικό, αν και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποιούμε το play/παίζω!

Να προσέξετε το ρήμα παίζω πως αποδίδεται στην αγγλική (σ’αυτήν την περίπτωση).

Μερικές παρατηρήσεις εδώ!

Ο ελληνικός ενεστώς είναι ο αγγλικός παρακείμενος!

Ποτέ play!! Πάντα have played / have been playing

I have played (have been playing) football for an hour.

Να προσέξετε τη λέξη for χαρακτηρίζει διάρκεια.

πχ.

for three days – for the whole summer

for six weeks – for eight hours

for a month – for days and days

Τώρα το ίδιο παράδειγμα με άλλη χρονική αναφορά.

Παίζω μπάλα από το 2007.

I have played (have been playing) football since 2007.

I have been doing my homework since lunch time.

Να προσέξετε εδώ ότι ο χρόνος παραμένει ο ίδιος αλλά αλλάζει, φυσικά, η λέξη since που δείχνει από πότε άρχισε η πράξη.

Περισσότερα παραδείγματα:

since September

since I was little

since Monday

since school

Περισσότερα παραδείγματα σε προτάσεις:

Mary has played hopscotch for half an hour.

Mary has played hopscotch since half past five.

ή

Mary has been playing hopscotch for half an hour.

Mary has been playing hopscotch since half past five.

hopscotch=κουτσό (παιδικό παιχνίδι)

Exercise.

Put in FOR or SINCE

1. We have been fishing ____for____ two hours.

2. I have been working in this office _____for____ a month.

3. They have been living in France ____since_____ 1945.

4. He has been in prison ____for____ a year.

5. I have known that ____for____ a long time.

Posted in Nick's Grammar | Tagged , , , | Leave a comment

Very


Πολλοί από εμάς, σχεδόν όλοι, χρησιμοποιούμε τη λέξη ‘very’ και είμαστε ευχαριστημένοι που γνωρίζουμε απ’τα παιδικά μας χρόνια μια λεξούλα που μάς κάνει να νιώθουμε “very” σίγουροι για τα ‘very good’ Αγγλικά μας! Είναι όμως έτσι; Μήπως χρειαζόμαστε κάποιες καλύτερες λέξεις στο προσωπικό μας λεξιλόγιο;
Πάμε λοιπόν σε μερικά παραδείγματα. Θα μάς καταδείξουν ότι, εντάξει, όταν μιλάμε με τον ‘καλλητό» ή την «κολλητή» μας ή το γνωστό γείτονά μας μπορούμε να λέμε ‘’Good morning, VERY cold today, isn’t it?” ή «Hi Mary, I’m afraid I won’t be coming to the beach this morning, I’ve got a VERY strong headache.
Όταν όμως έχουμε μια συνέντευξη στα Αγγλικά ή όταν έχουμε μια επαγγελματική τηλεφωνική συζήτηση όπου πρέπει να «δείξουμε» τον καλύτερο εαυτό μας ή εξεταζόμαστε για ένα πτυχίο, τότε τι κάνουμε; Τί λέμε; Συνεχίζουμε να λέμε μονότονα “very nice”, “very big”, “very sunny”, “very pretty”;

Μερικά παραδείγματα:

Very fat {obese}
Very often {frequently}
Very tasty {delicious}
Very good {excellent}
Very little {tiny}
Very happy {ecstatic}
Very clever {brilliant}
Very careful {cautious}
Very short {brief}
Very poor {destitute}

For more information: abcnick.com

Advertisements
Posted in Posting | Leave a comment

Enough


«Enough»! Μία γρήγορη ματιά!

Θα ξεκινήσω με το ‘enough’ ως επίθετο (adjective).

Οι περισσότεροι  γνωρίζουμε, απ’το δημοτικό σχολείο, ότι το επίθετο είναι λέξη που «κάνει πάντα παρέα» με μία άλλη λέξη, που την λέμε «ουσιαστικό» και βοηθάει να καταλάβουμε την ποιότητα ή την ιδιότητα τού ουσιαστικού.

Παράδειγμα:

 • Θέλω το μαύρο μπλουζάκι, όχι το άσπρο. (οι λέξεις ‘μαύρο’ και ‘άσπρο’ είναι επίθετα και βοηθούν να καταλάβουμε το χρώμα της μπλούζας που θέλουμε.)

Τα επίθετα ακολουθούν το γένος, πτώση και αριθμό των ουσιαστικών που προσδιορίζουν. Αρσενικό, θηλυκό και ουδέτερο! Φυσικά, πάντα, με διαφορετικές καταλήξεις.

Παράδειγμα:

 • Το κόκκινο αυτοκίνητο, η μαύρη γάτα, ο άσπρος τοίχος.

Επανέρχομαι στο ‘enough’. Ευτυχώς για όλους μας τα αγγλικά επίθετα και ουσιαστικά δεν ακολουθούν τους κανόνες της εληνικής γραμματικής. Η ίδια λέξη για το γένος και για την πτώση.

Παράδειγμα: γάτα/γάτος cat (γένος). Επίσης στα ελληνικά λέμε: η γάτα, της γάτας, τη γάτα. Στα αγγλικά λέμε: the cat. Δηλαδη δεν κλίνουμε τη λέξη.

 1. Παραδείγματα: enough (επίθετο) όταν συνοδεύει ουσιαστικά. Πάντα μπαίνει πριν το ουσιαστικό.
 • I forgot to buy enough apples for all of us. I only bought three.
 • We haven’t got enough chairs for the party.
 • There isn’t enough milk for the weekend.
 • There isn’t enough water to make two coffees.
 • We haven’t got enough money to buy a sports car.
 1. Συνεχίζω με το ‘enough’ (επίρρημα/adverb). Πάντα μπαίνει μετά το επίρρημα.
 • The water isn’t cold enough to drink.
 • Tom is old enough to get a job.
 • Is it sunny enough to wear sunglasses?
 • That blue skirt isn’t big enough for my mum.
 • Post isn’t old enough to cross the road on his own.

 

 

Posted in Posting | Leave a comment

Marriage…Wedding…Γάμος..


”Marriage, from love, like vinegar from wine” (Lord Byron)

Για πολλούς ανθρώπους ο γάμος ως μυστήριο είναι πράξη ιερή και αγία. Ο Θεός ‘πάντρεψε’ τον Αδάμ και την Εύα, τους ένωσε στον Παράδεισο, λέγοντάς τους “αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς” (Γενέσ. α’ 28). (And God blessed them, saying: Increase and multiply, and fill the earth, and subdue it,..) Αυτά είναι ωραία να τα διαβάζει κάποιος αλλά πως θα λέγαμε στην Αγγλική ‘παντρεύομαι’  ‘γάμος’ κλπ.;

RINGS

 

 

 

Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα:

Marry / παντρεύομαι – Wed παντρεύομαι

 • It doesn’t cost much to marry at a registry office.
 • Tim and Tina have been happily married for twenty years.
 • Will you marry me?
 • He married her for her money.
 • After having been married for many years they got a divorce.
 • They wedded in a remote little church on a beautiful Greek island.

Marriage γάμος (θεσμός)

 • Marriage is love. Marriage is affection. Marriage is children.
 • She has a successful marriage. She loves her husband and he adores her.

Wedding / γάμος (εκκλησιαστικό μυστήριο)

 • They had a lovely wedding and everybody enjoyed themselves.
 • They had a white wedding in a orthodox church.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marriage ….Wedding …. Γάμος…
”Marriage, from love, like vinegar from wine” (Lord Byron)
Marriage ….Wedding …. Γάμος…
Για πολλούς ανθρώπους ο γάμος ως μυστήριο είναι πράξη ιερή και αγία. Ο Θεός ‘πάντρεψε’ τον Αδάμ και την Εύα, τους ένωσε στον Παράδεισο, λέγοντάς τους “αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς” (Γενέσ. α’ 28). (And God blessed them, saying: Increase and multiply, and fill the earth, and subdue it,..) Αυτά είναι ωραία να τα διαβάζει κάποιος αλλά πως θα λέγαμε στην Αγγλική ‘παντρεύομαι’ ‘γάμος’ κλπ.;

Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα:

Marry / παντρεύομαι – Wed/ παντρεύομαι

 It doesn’t cost much to marry at a registry office.
 Tim and Tina have been happily married for twenty years.
 Will you marry me?
 He married her for her money.
 After having been married for many years they got a divorce.
 They wedded in a remote little church on a beautiful Greek island.
Marriage /γάμος (θεσμός)
 Marriage is love. Marriage is affection. Marriage is children.
 She has a successful marriage. She loves her husband and he adores her.
Marriage is love. Marriage is affection. Marriage is children.
She has a successful marriage. She loves her husband and he adores her.
Wedding / γάμος (εκκλησιαστικό μυστήριο)
They had a lovely wedding and everybody enjoyed themselves.
They had a white wedding in a orthodox church.

Posted in Posting | Leave a comment

logistics


Question by :  Τί σημαίνει logistics στα ελληνικά;

My reply to <mall21>:  Σε γενικές γραμμές αποκαλούμε logistics, την φροντίδα και μέριμνα, πχ. σε επιχειρηματικό επίπεδο, ώστε ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουμε που είναι τα προϊόντα που έχουμε αποθηκεύσει για να διαθέσουμε στην αγορά, σε τι κατάσταση είναι, που κατευθύνονται, αν έφτασαν, πως έφτασαν, αν τα αναγκαία έγγραφα για την πορεία τους είναι τυπικά εντάξει κλπ.
Η διαδρομή της λέξης είναι από το Ελληνικό logos-logistikos-logizesthai (υπολογίζω) και στην πορεία έχει επηρεαστεί από το Γαλλικό loger (to lodge).

Logistics είναι uncountable ουσιαστικό δηλαδή μη αριθμήσιμο. Ο πληθυντικός είναι ο ίδιος, logistics.

Παραδείγματα:

My son is responsible for the logistics of a large local company.
The logistics of supplying an army unit with food is very complicated.

Posted in Posting | Leave a comment

As – Like


Like: (πρόθεση) Το χρησιμοποιούμε μπροστά από ουσιαστικό ή αντωνυμία για να δείξουμε ότι δύο πράγματα είναι παρόμοια.

Παράδειγμα:

 • When I was younger I used to swim like a fish.

As: (πρόθεση) Το χρησιμοποιούμε μπροστά από ουσιαστικό ή αντωνυμία για να δείξουμε τι δουλειά κάνουμε ή πως χρησιμοποιείται κάτι.

Παράδειγμα:

 • Mary works as a typist.
 • Give me a word as an example.

 

Posted in Posting | Leave a comment

Cleft sentences


Τι είναι οι cleft sentences.

Cleft sentence είναι μία σύνθετη πρόταση δηλαδή έχει μία κύρια πρόταση και μία δευτερεύουσα. Για λόγους έμφασης, τη χωρίζουμε και την επανα-εισάγουμε χρησιμοποιώντας την αντωνυμία it και συνήθως με ένα τύπο του ρήματος be.

Παράδειγμα:

Mary had a splitting headache after she had had a glass of wine.

Με έμφαση:

 • It was Mary who had a splitting headache after she had had a glass of wine.

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις τέτοιων προτάσεων αλλά στο επίπεδο του C2 κυριαρχούν οι προτάσεις που ξεκινούν με itcleft και με whcleft.

Παραδείγματα:

 • It was Jim who won the race not Harry.
 • It was my mum who gave me the umbrella so I wouldn’t get wet.
 • It is Tom who will go abroad not Peter.
 • It is my sister who is better at tennis.
 • Who will cook tonight I don’t know.
 • Who won the race I haven’t got a clue.
 • Where they are going is a mystery.
 • How they climbed that huge mountain I don’t know.
Posted in Posting | Leave a comment

Discuss

Πολλοί σπουδαστές (αλλά και μη) της αγγλικής «παρασύρονται» από το ελληνικό «συζητώ για ή περί» και κάνουν ένα λάθος που δεν το «βλέπουμε ή ακούμε».

Παράδειγμα:

<Χθες η μητέρα μου και ο πατέρας μου συζήτησαν για τα προβλήματα με την υγρασία στο σπίτι μας.>

Εμείς λέμε ΚΑΙ γράφουμε: ‘’ για τα προβλήματα’’

Οι αγγλοσάξωνες δε λένε: ‘’about the problems, κτλπ.’’

Επομένως ΠΟΤΕ μη λέτε:

“Yesterday my mum and dad discussed ABOUT the damp problems in our house.”

DISCUSS

Να λέτε:

Yesterday my mum and dad discussed the damp problems in our house.

Μερικά ακόμα παραδείγματα:

 • We are discussing our money problems.” (και όχι “We are discussing about our money problems” )
 • My father wants to discuss the situation with me.” (και όχι “My father wants to discuss about the situation with me”.
 • I will never discuss anything with here again” και όχι “I will never discuss about anything with her again”.
Posted in Posting | Leave a comment

Emailing / Chatting / Meeting  – Β’ Μέρος


Ένα email είναι γενικά (generally) μικρότερο (shorter) από ένα γράμμα (than a letter). Συνήθως γράφουμε (we usually write) ένα email όταν ανταποκρινόμαστε (when we respond) σε μια ερώτηση (to a question) ή σε κάποια παράκληση (request).

Να θυμάστε ότι εδώ έχουμε σύντομες προτάσεις (short sentences), αποφεύγουμε τους χαιρετισμούς (avoid greetings) και βάζουμε συντμήσεις (use contractions).

Example: I have = I’ve // do not = don’t // it is = it’s // it was =’twas // I can+not = I can’t // I am = I’m // they have = they’ve // I will = I’ll και πολλά άλλα!

Όταν απευθυνόμαστε σε κάποιον (when we address someone) συνήθως γράφουμε (we usually write), στην αρχή (at the very top), ένα χαιρετισμό (a salutation). Ο χαιρετισμός δεν είναι πάντα αναγκαίος (necessary).

Αρχίζουμε λοιπόν.

 1. SALUTATION (χαιρετισμός): Hello ή Hi… (αν θέλουμε)
 2. Αν δε γνωρίζουμε το φύλλο του αποδέκτη βάζουμε όλο το όνομα: Dear όνομα + επώνυμο //
 3. a. Αν θέλουμε βάζουμε: Dear Sir or Madam… (αν πραγματικά θέλετε να είστε πολύ τυπικοί)
 4. Ή βάζουμε: To Whom it May Concern
 5. c. Ή <μπαίνουμε> αμέσως στο θέμα: Παράδειγμα: ‘General Meeting Saturday night

(will be updated soon)

Posted in Posting | Leave a comment

Emailing / Chatting / Meeting


Emailing / Chatting / Meeting

A’ Μέρος – Εισαγωγή / Introduction

Να της/του στείλω ένα email; Να την/τον συναντήσω από κοντά (in person); Μερικές φορές είμαστε άκρως (overly) ενθουσιασμένοι (excited) για το άν πρέπει να δούμε κάποιον από κοντά (face to face) ή να παραμείνουμε στο διαδίκτυο (online).

Ας υποθέσουμε (let’s suppose) ότι είμαστε ντροπαλοί (shy) και παραμένουμε (stay online) να συνεχίσουμε (go on) με την κουβεντούλα μας (little chat).

Τί (δεν ) λέμε; (what do we say? / what don’t we say?) Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι η κουβεντούλα είναι (magical).

Πρέπει όμως να διατηρήσουμε (keep) κάποια σταθερά πράγματα (some standards). Πάνω απ’ όλα  (above all) δε δίνουμε ποτέ (we never share) το ονομά μας (name), τηλέφωνο (phone number) και διεύθυνση σπιτιού (home address) ή σχολείου (school address)!

IMGP0805

This is James, our computer wizard!

Επίσης (also) ποτέ δεν κατεβάζουμε ή ανεβάζουμε (never upload or download) οτιδήποτε. Αν δεν μάς αρέσει (if we don’t like) κάτι,απλά (simply) δεν το κάνουμε (don’t do it). Δεν είμαστε υποχρεωμένοι (we are not obliged) να κάνουμε κάτι που δε θέλουμε. Που δε νοιώθουμε άνετα (don’t feel comfortable with).

 

 

 

Posted in Posting | Leave a comment

Οι εξετάσεις πιστοποίησης  Dec. 2017 είναι κοντά και The Subjunctive μάς …βασανίζει!!

Πολλοί φίλοι του blog θέλουν να μάθουν τι είναι το subjunctive (υποτακτική έγκλιση). Υποθέτω ότι η έγκλιση αυτή παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες. Θα εξηγήσω μερικά σημεία όσο πιο απλά μπορώ. Ξεκινώ λοιπόν.

Ερώτηση:

‘Γιατί έχουμε σε μια πρόταση ένα ρήμα στο τρίτο ενικό πρόσωπο χωρίς s ;’  

Παραδείγματα

 • I advise (that) Thomas do his homework over the weekend.
 • I demand (that) this man leave my office right now.
 • I recommend (that) Mary see a doctor immediately.

Απάντηση:

Το subjunctive είναι μία ειδική κατασκευή του simple present,  χρησιμοποιούμενη κυρίως από Αμερικανούς. Ομιλείται και γράφεται από ανθρώπους με αρκετά καλή εκπαίδευση. Στην Αγγλία περισσότερο ομιλείται παρά γράφεται. Θα έλεγα ότι είναι formal κατασκευή. Εδώ και πολλά χρόνια οι θεωρητικοί της Αγγλικής γραμματικής πίστευαν και πιστεύουν ότι κάποια ημέρα το subjunctive θα εξαφανιστεί. Όμως υπάρχει ακόμα και ‘βασανίζει’, κυρίως, εκείνους που εξετάζονται σε Αμερικανικές εξετάσεις.  Αυτό που συγκεντρώνει την προσοχή μας είναι ότι στο τρίτο πρόσωπο δεν βάζουμε –s ! Στη (νέα) ελληνική γλώσσα οι εγκλίσεις είναι τρεις (για να μη ξεχνιόμαστε!):

 • Οριστική:

Η μητέρα μου τηγανίζει πατάτες. My mum is frying chips.

 • Υποτακτική:

Ο γιατρός είπε να πίνουμε πολύ νερό. The doctor told us to drink a lot of water.

 • Προστακτική:

Πάτα καλά στα πόδια σου. Try to keep steady on your feet.

Για περισσότερα..click: abcnick.com

Posted in Posting | Leave a comment