for a song…


Όταν κάποιος ευρίσκεται σε σκληρές οικονομικά συνθήκες (τι σας θυμίζει αυτό;) και αντιμετωπίζει την προοπτική να πουλήσει φτηνά κάποιο οικογενειακό κειμήλιο, ένα ακίνητο κτλ. τότε μπορούμε να πούμε ότι:

‘θα το πουλήσει για ένα κομμάτι ψωμί’!

Όταν κάποιος άλλος που ευρίσκεται σε πολύ πιο καλή οικονομικά κατάσταση θελήσει να το αγοράσει τότε λέμε:

΄θα το αγοράσει μπιρ παρά’ (όχι μπιτ!) (για ένα κομμάτι ψωμί…σε ελεύθερη μετάφραση)

Salamina Coast, Greece

Salamina Coast, Greece 

Στην Αγγλική τι λέμε;

Παραδείγματα:

 • In Greece, right now, you can buy a flat or a country house for a song!
 • Land on the island of Salamina, near Piraeus, was going for a song four decades ago.
 • People in need sell their belongings for a song.
Advertisement
Posted in πωςλέγεται | Tagged , , | Leave a comment

worth while or worthwhile…?


Question by ‘alas90’:   ‘πότε γράφουμε worth while και πότε worthwhile’;

My reply to ‘alas90’:   Συνήθως η λέξη υπάρχει ως worth while (δύο λέξεις).

Παραδείγματα:

 • Visiting the New Acropolis Museum was worth while. We thoroughly enjoyed it. (worth while: άξιζε το κόπο)
 • Although I had to get up early for work, watching Pulp Fiction last night was worth while.
 • I sometimes wonder whether my life has been worth while so far!

  English: View of the Parthenon hall at the Acr...

  English: View of the Parthenon hall at the Acropolis Museum… worthwhile visiting!

Πάμε τώρα στο worthwhile (σύνθετο επίθετο). Θα σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα όπου το worth while θα έχει το ενωτικό σημείο μεταξύ των δύο λέξεων.

 • The climbers reached the top of Mount Olympus at midday. They had a wonderful view of the area. It was a worth-while effort. 
 • These are worth-while instructions to look at before you start charging your mobile phone.

Εδώ βέβαια υπάρχει και η φράση ‘to be worth’ (αξίζει…τον κόπο, τον μπελά, τα χρήματα) η οποία  έχει τη δυναμική ενός σύνθετου μεταβατικού ρήματος οπότε, φυσικά, χρειαζόμαστε ένα αντικείμενο.

Παράδειγμα:

My sister bought an old porcelain vase at the Sunday market. It is well worth the money.

It isn’t worth going to the cinema. There is nothing interesting on.

Περισσότερα παραδείγματα:

 • Which is more worthwhile, reading the book or watching its film version?
 • Is collecting mobile phones a worth -while hobby?
Posted in πωςλέγεται | Tagged , , , | Leave a comment

It’s time….. Είναι ώρα να…..


Ωρα να φύγουμε !! (ποιος όμως να φύγει;)

Καλό είναι να αναφερόμαστε στο πρόσωπο που θα φύγει. Δηλαδή αν πρόκειται να φύγει η Μαρία, τότε πρέπει να πούμε:

 • It’s time Maria left ή It’s time for Maria to leave.

Αν πρόκειται να φύγει ο πατέρας λέμε:

 • It’s time our Dad left  ή It’s time for our Dad to leave.

Αν πρόκειται να φύγουν μόνο δύο από εμάς, τότε λέμε:

 • It’s time two of us left ή It’s time for two of us to leave.

Αν πρόκειται να φύγει η Μαρία και ο Μάκης, τότε λέμε:

 • It’s time Maria and Makis left ή It’s time for Maria and Makis to leave.

Περισσότερα παραδείγματα:

 • Είναι ώρα να φας. – It’s time you ate.
 • Είναι καιρός να παντρευτείς. – It’s time you got married.
 • Είναι καιρός να βάψουμε το σπίτι. – It’s time we painted the house or (we had the house painted).

Επομένως, όταν είμαστε έτοιμοι να πούμε: Είναι ώρα (καιρός) να …….. πρέπει να θυμηθούμε το: it’s time + simple past

 

Posted in πωςλέγεται | Leave a comment

Πονάω…παντού …!!


To the Pain

To the Pain

Cramp (κράμπα): I was running and suddenly I got cramp in the calf of my leg.

Colic (κολικός): When my son was a baby he suffered with colic.

Crick (νευροκαβαλίκεμα): When I woke up in the morning I had a crick in my neck and it was painful to move my head.

Cramps (κράμπες): Many young women have cramps during the first days of their period.

Bellyache (πονόκοιλος) : Bellyache is a pain in your lower abdomen.

Eye strain (καταπόνηση των ματιών): If you read for many hours you may get eyes train.

Dead leg (μουδιασμένο πόδι): I fell asleep in the chair and woke up with a dead leg.

Earache (ωταλγία, πόνος στα αυτιά): Mary had earache caused by an ear infection which was very painful.

Migraine (ημικρανία): Migraines give you very bad headaches.

Period pains: see cramps

Tennis elbow (πόνος στον αγκώνα όταν κάποιος παίζει τεννις): Some professional tennis players suffer from tennis elbow which is a dull pain around the elbow area.

Pins and needles (μούδιασμα): Holding a phone for a long period of time can give you pins and needles.

Sciatica (ισχιαλγία): Sciatica is a pain resulting from a trapped nerve which runs from the lower back down the leg.

Growing pains (πόνοι προερχόμενοι από γρήγορη ανάπτυξη): Many children going through puberty suffer from growing pains because their bodies grow at such a fast rate.

Sting (τσίμπημα): A bee sting can be very painful.

Stitch βελονιά (πόνος): Sometimes when out jogging you can get a sudden sharp pain in your side which is called a stitch.

Stomach ache (στομαχόπονος): If you eat very spicy food it can cause stomach ache.

Writer’s cramp (πόνος στο χέρι (κράμπα) από ακατάπαυστο γράψιμο): When writing my thesis by hand for university I suffered from writer’s cramp in my right hand.

Toothache (πονόδοντος): I had a cavity in my tooth which caused me chronic toothache.

Electric shock (ηλεκτρική εκκένωση): If you touch a bare electrical wire you are very likely to get an electric shock.

Lumbago (λουμπάγκο): Lumbago can be very painful causing great pain in your lower back.

Posted in πωςλέγεται | Tagged , , , , | Leave a comment

For – Since


For – Since

Στην ελληνική λέμε:

Παίζω μπάλα κάθε Σάββατο απόγευμα. (ελληνικός και αγγλικός ενεστώς)

Όμως

Παίζω μπάλα επί μία ώρα (ή εδώ και μία ώρα ή για μία ώρα) .

είναι κάτι, εντελώς, διαφορετικό, αν και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποιούμε το play/παίζω!

Να προσέξετε το ρήμα παίζω πως αποδίδεται στην αγγλική (σ’αυτήν την περίπτωση).

Μερικές παρατηρήσεις εδώ!

Ο ελληνικός ενεστώς είναι ο αγγλικός παρακείμενος!

Ποτέ play!! Πάντα have played / have been playing

I have played (have been playing) football for an hour.

Να προσέξετε τη λέξη for χαρακτηρίζει διάρκεια.

πχ.

for three days – for the whole summer

for six weeks – for eight hours

for a month – for days and days

Τώρα το ίδιο παράδειγμα με άλλη χρονική αναφορά.

Παίζω μπάλα από το 2007.

I have played (have been playing) football since 2007.

I have been doing my homework since lunch time.

Να προσέξετε εδώ ότι ο χρόνος παραμένει ο ίδιος αλλά αλλάζει, φυσικά, η λέξη since που δείχνει από πότε άρχισε η πράξη.

Περισσότερα παραδείγματα:

since September

since I was little

since Monday

since school

Περισσότερα παραδείγματα σε προτάσεις:

Mary has played hopscotch for half an hour.

Mary has played hopscotch since half past five.

ή

Mary has been playing hopscotch for half an hour.

Mary has been playing hopscotch since half past five.

hopscotch=κουτσό (παιδικό παιχνίδι)

Exercise.

Put in FOR or SINCE

1. We have been fishing ____for____ two hours.

2. I have been working in this office _____for____ a month.

3. They have been living in France ____since_____ 1945.

4. He has been in prison ____for____ a year.

5. I have known that ____for____ a long time.

Posted in Nick's Grammar | Tagged , , , | Leave a comment

Full Vaccinated vs. Fully Vaccinated


Στην Αγγλική γλώσσα ένας μεγάλος αριθμός παθητικών μετοχών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως “επίθετα / adjectives”.

Παραδείγματα:

Bored: Peter was bored throughout the lecture.

Interested: She was never really interested in marriage.

Frightened: The children were frightened by the giant monster.

Pleased: Mum was pleased with my school report.

Shocked: Mary was shocked by the news.

Η λέξη ‘full’ είναι και επίθετο και επίρρημα. ‘Επίρρημα‘,όμως, είναι και το ‘fully‘. Επομένως  θα πρέπει να γνωρίζουμε πότε χρησιμοποιούμε το ένα και πότε το άλλο, δηλαδή στην ουσία πότε το ‘full‘ φέρει την ιδιότητα του επιρρήματος.

Υπάρχει ένας πρακτικός οδηγός για να μην μπερδεύεστε: Η λέξη fully, το επίρημμα δηλαδή ‘fully΄, έχει μεγαλύτερο ‘βάρος’ από το επίθετο (και ουσιαστικό) ‘full’. Τόσο απλά!

Το ‘fully’ είναι παράγωγο του ‘full’. Το επίρρημα ‘full’ κατάγεται από παλιές αρχαϊκές χρήσεις..

Ως ουσιαστικό έχει ανεξάρτητη χρήση.

Posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) | Leave a comment

‘Washing your hands’ can kill the enemy!!!


The Covin-19 is contagious (μεταδοτικός)

Immunizations (ανοσοποιητικά εμβόλια) can save lives!!!

Τα βακτήρια (bacteria), οι ιοί (viruses), οι μύκητες (fungi), και τα πρωτόζοα (protozoa) είναι οι τέσσερις τύποι (των) μικροβίων (germs).

Κάτι σημαντικό για τους προχωρημένους αγγλομαθείς.. (λέξεις από τα Ελληνικά ή Λατινικά):

Η λέξη ‘bacteria’ είναι στον πληθυντικό αριθμό. Ο ενικός είναι ‘bacterium’. Επίσης, fungus – fungi, protozoan – protozoa.

Μερικές ακόμα τέτοιες λέξεις είναι:

Medium – media, datum – data, curriculum – curricula, memorandum – memoranda, agendum – agenda, radius – radii, oasis – oases

Παραδείγματα χρήσης:

 • Unwashed hands collect <germs>
 • Disinfectant contains chemicals that kill <bacteria>.
 • <Germs> make us sick.
 • Soap and water cleans <germs> away.
 • You can tackle (αντιμετωπίζω) salmonella and other <bacteria> with vinegar. (στην ποδοσφαιρική διάλεκτο, η λέξη ‘τάκλιν’, προέρχεται από το ρήμα ‘tackle’)
 • Use bleach diluted (αραιωμένο) in water to kill <bacteria> in your home (bleach: μπορεί να είναι χλωρίνη, οξυζενέ, λευκαντικό κλκπ.)
 • I am not feeling well – I must have a <virus>
 • Mushrooms are <fungi>
 • <Germs> can make us sick
 • <Bacteria> can cause ear infections
 • <Protozoa> love moisture (υγρασία)
 • <Fungi> sometimes cause rash between our toes
 • Vinegar, sometimes, may kill a mild toenail <fungus> infection

Posted in Posting | Leave a comment

Deny – Refuse


Deny: αρνούμαι / Refuse: αρνούμαι
Πότε χρησιμοποιούμε το ένα και πότε το άλλο..;
Λέμε στα Ελληνικά
1. Αρνήθηκε να πάρει φακελάκι.. (He refused to take a backhander)
2. Αρνήθηκε ότι πήρε φακελάκι.. (He denied (that) he had taken a backhander)
Στην 1η πρόταση υπάρχει η χρονική αίσθηση μελλοντικής πράξης … ‘να πάρει’..
Στην 2η πράξη υπάρχει η αίσθηση το παρελθόντος χρόνου … ότι πήρε ..
Στην 1η πρόταση θα χρησιμοποιήσουμε το ρήμa.. refuse..
Στην 2η πρόταση θα χρησιμοποιήσουμε το ρήμα.. deny..

Περισσότερα παραδείγματα,..
Mary refused to marry me.
• Jennifer denied (that) she (had broken) broke the vase.
• Tom refused to see me. 
• Mum and Dad refused to let us go to the party.
• My brother denied (that) he (had taken) took my T-shirt.

Posted in Posting | Leave a comment

there is…


Μην περιφρονείτε το ταπεινό ‘’there is’’!

There is a book on the table. Υπάρχει…
There was a car accident on the main street. Υπήρξε…
There will be some problems. Θα υπάρξει…
There has been a lot of rain recently. Έχει υπάρξει…
There had been an earthquake before we left the island. Είχε υπάρξει…

Διάφορα:

There is no point. Δεν υπάρχει λόγος.
There is no question. Δεν υπάρχει αμφιβολία.
There is no such thing a free lunch. Ο Τσάμπας πέθανε.
There is no love between us. Δεν υπάρχει αγάπη μεταξύ μας.
There comes the bride. Να, έρχεται η νύφη.
There will be the devil to pay. Θα γίνει χαμός.
There you are. Ορίστε, έτοιμο(ς)!
There’s nobody home. Είσαι ανόητος.

Posted in Posting | Leave a comment

Sympathetic


Ελληνικά: “Ό αδελφός μου είναι πολύ συμπαθητικός
English: “My brother is a very sympathetic person
Συμπαθητικός Sympathetic: Υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ τους; Καμία!
 
Μερικά παραδείγματα:
 
Συμπαθητικός…που συμπαραστέκεται, που βοηθά
 
• Η σύζυγός μου πάντα συμπαραστέκεται όταν δεν είμαι καλά. My wife is always so sympathetic when I am not well
• Όταν πέθανε ο σκύλος μου όλοι οι γείτονες μού φέρθηκαν πολύ καλά. All my neighbours were sympathetic to me when my dog died.
• Ο γιατρός στο νοσοκομείο με συμπόνεσε πολύ. The hospital doctor was quite sympathetic.
 
Συμπαθητικός…καλός
 
• Η Μαρία είναι πολύ συμπαθητική. Mary is very nice.
• Η ταινία ήταν συμπαθητική. The film was nice.
• Η ατμόσφαιρα στην παρέα ήταν συμπαθητική. There was a nice atmosphere among us.
Posted in Posting | Leave a comment

minute


Μία μικρή, πολύ μικρή υπενθύμιση! Συνήθως διαβάζουμε τη λέξη αυτή σωστά. Σχεδόν πάντα λέμε: minute /’mɪnɪt/ (ο τόνος ‘πέφτει’ στην α’ συλλαβή /mi/. Και, καλά κάνουμε,  όταν σημαίνει «λεπτό». Έτσι πρέπει να την προφέρουμε! /μίνιτ/

Παράδειγμα:

 • Tom has been here for five minutes already.
 • It takes Helen thirty minutes to get dressed!

Όταν, όμως, η λέξη ‘minute’ δε σημαίνει ‘λεπτό’ (της ώρας) ΑΛΛΑ ‘μικροσκοπικό’, ‘ασήμαντο’, ‘πολύ ψιλό’;;

Παράδειγμα:

 • I sometimes need a magnifying glass to read small print. It’s so minute!

Τότε, και μόνο τότε, προφέρουμε τη λέξη /μαϊνιούτ/! Ρίξτε μια ματιά στο Google!

Posted in Posting | Leave a comment

Very


Πολλοί από εμάς, σχεδόν όλοι, χρησιμοποιούμε τη λέξη ‘very’ και είμαστε ευχαριστημένοι που γνωρίζουμε απ’τα παιδικά μας χρόνια μια λεξούλα που μάς κάνει να νιώθουμε “very” σίγουροι για τα ‘very good’ Αγγλικά μας! Είναι όμως έτσι; Μήπως χρειαζόμαστε κάποιες καλύτερες λέξεις στο προσωπικό μας λεξιλόγιο;
Πάμε λοιπόν σε μερικά παραδείγματα. Θα μάς καταδείξουν ότι, εντάξει, όταν μιλάμε με τον ‘καλλητό» ή την «κολλητή» μας ή το γνωστό γείτονά μας μπορούμε να λέμε ‘’Good morning, VERY cold today, isn’t it?” ή «Hi Mary, I’m afraid I won’t be coming to the beach this morning, I’ve got a VERY strong headache.
Όταν όμως έχουμε μια συνέντευξη στα Αγγλικά ή όταν έχουμε μια επαγγελματική τηλεφωνική συζήτηση όπου πρέπει να «δείξουμε» τον καλύτερο εαυτό μας ή εξεταζόμαστε για ένα πτυχίο, τότε τι κάνουμε; Τί λέμε; Συνεχίζουμε να λέμε μονότονα “very nice”, “very big”, “very sunny”, “very pretty”;

Μερικά παραδείγματα:

Very fat {obese}
Very often {frequently}
Very tasty {delicious}
Very good {excellent}
Very little {tiny}
Very happy {ecstatic}
Very clever {brilliant}
Very careful {cautious}
Very short {brief}
Very poor {destitute}

For more information: abcnick.com

Posted in Posting | Leave a comment

Enough


«Enough»! Μία γρήγορη ματιά!

Θα ξεκινήσω με το ‘enough’ ως επίθετο (adjective).

Οι περισσότεροι  γνωρίζουμε, απ’το δημοτικό σχολείο, ότι το επίθετο είναι λέξη που «κάνει πάντα παρέα» με μία άλλη λέξη, που την λέμε «ουσιαστικό» και βοηθάει να καταλάβουμε την ποιότητα ή την ιδιότητα τού ουσιαστικού.

Παράδειγμα:

 • Θέλω το μαύρο μπλουζάκι, όχι το άσπρο. (οι λέξεις ‘μαύρο’ και ‘άσπρο’ είναι επίθετα και βοηθούν να καταλάβουμε το χρώμα της μπλούζας που θέλουμε.)

Τα επίθετα ακολουθούν το γένος, πτώση και αριθμό των ουσιαστικών που προσδιορίζουν. Αρσενικό, θηλυκό και ουδέτερο! Φυσικά, πάντα, με διαφορετικές καταλήξεις.

Παράδειγμα:

 • Το κόκκινο αυτοκίνητο, η μαύρη γάτα, ο άσπρος τοίχος.

Επανέρχομαι στο ‘enough’. Ευτυχώς για όλους μας τα αγγλικά επίθετα και ουσιαστικά δεν ακολουθούν τους κανόνες της εληνικής γραμματικής. Η ίδια λέξη για το γένος και για την πτώση.

Παράδειγμα: γάτα/γάτος cat (γένος). Επίσης στα ελληνικά λέμε: η γάτα, της γάτας, τη γάτα. Στα αγγλικά λέμε: the cat. Δηλαδη δεν κλίνουμε τη λέξη.

 1. Παραδείγματα: enough (επίθετο) όταν συνοδεύει ουσιαστικά. Πάντα μπαίνει πριν το ουσιαστικό.
 • I forgot to buy enough apples for all of us. I only bought three.
 • We haven’t got enough chairs for the party.
 • There isn’t enough milk for the weekend.
 • There isn’t enough water to make two coffees.
 • We haven’t got enough money to buy a sports car.
 1. Συνεχίζω με το ‘enough’ (επίρρημα/adverb). Πάντα μπαίνει μετά το επίρρημα.
 • The water isn’t cold enough to drink.
 • Tom is old enough to get a job.
 • Is it sunny enough to wear sunglasses?
 • That blue skirt isn’t big enough for my mum.
 • Post isn’t old enough to cross the road on his own.

 

 

Posted in Posting | Leave a comment

Marriage…Wedding…Γάμος..


”Marriage, from love, like vinegar from wine” (Lord Byron)

Για πολλούς ανθρώπους ο γάμος ως μυστήριο είναι πράξη ιερή και αγία. Ο Θεός ‘πάντρεψε’ τον Αδάμ και την Εύα, τους ένωσε στον Παράδεισο, λέγοντάς τους “αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς” (Γενέσ. α’ 28). (And God blessed them, saying: Increase and multiply, and fill the earth, and subdue it,..) Αυτά είναι ωραία να τα διαβάζει κάποιος αλλά πως θα λέγαμε στην Αγγλική ‘παντρεύομαι’  ‘γάμος’ κλπ.;

RINGS

 

 

 

Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα:

Marry / παντρεύομαι – Wed παντρεύομαι

 • It doesn’t cost much to marry at a registry office.
 • Tim and Tina have been happily married for twenty years.
 • Will you marry me?
 • He married her for her money.
 • After having been married for many years they got a divorce.
 • They wedded in a remote little church on a beautiful Greek island.

Marriage γάμος (θεσμός)

 • Marriage is love. Marriage is affection. Marriage is children.
 • She has a successful marriage. She loves her husband and he adores her.

Wedding / γάμος (εκκλησιαστικό μυστήριο)

 • They had a lovely wedding and everybody enjoyed themselves.
 • They had a white wedding in a orthodox church.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marriage ….Wedding …. Γάμος…
”Marriage, from love, like vinegar from wine” (Lord Byron)
Marriage ….Wedding …. Γάμος…
Για πολλούς ανθρώπους ο γάμος ως μυστήριο είναι πράξη ιερή και αγία. Ο Θεός ‘πάντρεψε’ τον Αδάμ και την Εύα, τους ένωσε στον Παράδεισο, λέγοντάς τους “αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς” (Γενέσ. α’ 28). (And God blessed them, saying: Increase and multiply, and fill the earth, and subdue it,..) Αυτά είναι ωραία να τα διαβάζει κάποιος αλλά πως θα λέγαμε στην Αγγλική ‘παντρεύομαι’ ‘γάμος’ κλπ.;

Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα:

Marry / παντρεύομαι – Wed/ παντρεύομαι

 It doesn’t cost much to marry at a registry office.
 Tim and Tina have been happily married for twenty years.
 Will you marry me?
 He married her for her money.
 After having been married for many years they got a divorce.
 They wedded in a remote little church on a beautiful Greek island.
Marriage /γάμος (θεσμός)
 Marriage is love. Marriage is affection. Marriage is children.
 She has a successful marriage. She loves her husband and he adores her.
Marriage is love. Marriage is affection. Marriage is children.
She has a successful marriage. She loves her husband and he adores her.
Wedding / γάμος (εκκλησιαστικό μυστήριο)
They had a lovely wedding and everybody enjoyed themselves.
They had a white wedding in a orthodox church.

Posted in Posting | Leave a comment

logistics


Question by :  Τί σημαίνει logistics στα ελληνικά;

My reply to <mall21>:  Σε γενικές γραμμές αποκαλούμε logistics, την φροντίδα και μέριμνα, πχ. σε επιχειρηματικό επίπεδο, ώστε ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουμε που είναι τα προϊόντα που έχουμε αποθηκεύσει για να διαθέσουμε στην αγορά, σε τι κατάσταση είναι, που κατευθύνονται, αν έφτασαν, πως έφτασαν, αν τα αναγκαία έγγραφα για την πορεία τους είναι τυπικά εντάξει κλπ.
Η διαδρομή της λέξης είναι από το Ελληνικό logos-logistikos-logizesthai (υπολογίζω) και στην πορεία έχει επηρεαστεί από το Γαλλικό loger (to lodge).

Logistics είναι uncountable ουσιαστικό δηλαδή μη αριθμήσιμο. Ο πληθυντικός είναι ο ίδιος, logistics.

Παραδείγματα:

My son is responsible for the logistics of a large local company.
The logistics of supplying an army unit with food is very complicated.

Posted in Posting | Leave a comment