Tag Archives: participles

Participles


Participles Ένα ρήμα έχει τέσσερις μετοχές. ACTIVE :  PRESENT: playing  / PERFECT: having played PASSIVE: PRESENT: being played / PERFECT: having been played TYPE 1. SUBJECT 1 = SUBJECT 2 Μία μετοχή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντικαταστήσει μία αιτιολογική ή χρονική … Continue reading

Posted in Nick's Grammar | Tagged , , | Leave a comment